Etiske retningslinjer

Vi kan kun glede oss over suksess dersom den oppnås på riktig vis.

Måten vi driver virksomheten på, definerer oss som selskap. De etiske retningslinjene danner grunnlaget for vår kultur og vår adferd. Etterlevelse av disse er avgjørende for at vi skal lykkes over tid i markedet.

For oss i Betonmast handler etikk om mer enn hva som er mulig å nedfelle i et dokument; nemlig personlig integritet, mellommenneskelige relasjoner, god bedriftskultur og klokskap. Våre Etiske Retningslinjer  skal hjelpe oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg.

Våre etiske retningslinjer beskriver hvilke krav Betonmast setter til sine medarbeidere og lederes opptreden og forretningspraksis. Samtidig stilles det tydelige forventninger til våre samarbeidspartnere og gjøre seg kjent med våre etiske retningslinjer, og sørge for at kravene følges. På den måten sikrer vi vår anseelse som en skikkelig og seriøs entreprenør i byggebransjen.

Se også: Slik varsler du om kritikkverdige forhold