Etiske retningslinjer

I Betonmast bryr vi oss både om det vi gjør og måten vi gjør det på. Våre prosjekter skal bygges på en mest mulig ansvarlig måte, med vekt på ressurs- og energieffektivitet, minst mulig påvirkning på klima og miljø, respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Våre regler for arbeidsetikk reflekterer hva vi mener er ansvarlig forretningsdrift, og skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene i din hverdag hos Betonmast. Vi ønsker vi å ha en kultur preget av åpenhet og trygghet, der alle involverte føler seg komfortable med å stille spørsmål, søke råd og varsle om kritikkverdige forhold.

Betonmasts etiske retningslinjer gjelder for alle som jobber i og for Betonmast-konsernet, inkludert våre medarbeidere, samarbeidspartnere og underentreprenører. Vi forventer at alle involverte gjør seg kjent med og etterlever retningslinjene i vårt daglige arbeid.

 

 

Etiske retningslinjer


Slik varsler du om kritikkverdige forhold