Betonmast Romerike er innstilt av Oslobygg KF til bygging av Ny Haukåsen skole og barnehage på Haugenstua i Oslo. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag MNOK 500 ekskl. mva.

Spesialskole

Prosjektet omfatter detaljprosjektering og oppføring av ny skole og barnehage for multifunksjonshemmede med tilhørende utomhusanlegg og samferdselsanlegg. Bygget dimensjoneres for 83 elever fra 1. til 13. trinn, barnehage med fire avdelinger med til sammen 16 barn, og til sammen cirka 150 ansatte.

Bærekraft

Haukåsen skole skal oppføres som passivhus og Nær Nullenergibygg (nZEB), med krav om blant annet solceller, solfangere og blågrønt tak. Et terapibasseng inngår også i bygget. Samlet areal er cirka 12.000 m2.

Solid erfaring med skolebygg

– Betonmast Romerike har solid erfaring fra skolebygg, senest nå fra Nye Fjellhamar skole, Norges største barneskole, så dette prosjektet passer oss godt. Vi tar også med oss verdifull erfaring fra skolebygg tilpasset elever med spesielle behov. Ny Haukåsen skole og barnehage er et fantastisk flott prosjekt, som vi gleder oss til å realisere for Oslobygg, sier daglig leder i Betonmast Romerike, Svein Rennan.

Konsernsjef Peter Sandrup gratulerer kollegaene i Betonmast Romerike;

– Dette er et spesielt og viktig prosjekt som nå skal realiseres. Med et svært erfarent og kompetent team, har Betonmast Romerike nok en gang landet et stort skoleprosjekt, sier Sandrup.

Kontraktsinngåelse er ventet rundt 1. desember. Byggestart er estimert til første halvår 2024, med ferdigstillelse i andre kvartal 2026.