Nyheter BREEAM

Møller Bil Gardermoen – Verdens første BREEAM-NOR Excellent bilvirksomhet

31. januar 2024

Flytting av eksisterende skogbunn og resirkulering av vann i vaskehaller er blant tiltakene Betonmast Romerike har gjennomført for å løfte Møller Bils nye forhandleranlegg på Gardermoen opp til et BREEAM-NOR Excellent prosjekt. Prosjektet er det første i Betonmasts historie som i tillegg skal oppfylle EUs taksonomi.

– Det er gøy å jobbe med en så ambisiøs byggherre, som er villig til å investere i miljø, bærekraft og robuste løsninger, sier miljøsjef i Betonmast Romerike, Camilla Scharning Aaserud.

Prosjektet Møller Bil Gardermoen har omfattet bygging av et nytt forhandleranlegg for Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og ŠKODA på totalt 12 000 kvadratmeter fordelt over to plan. Forhandleranlegget er utført i energiklasse A og skulle i henhold til kontrakten sertifiseres BREEAM-NOR Very Good, men har blitt løftet til et Excellent-prosjekt. I tillegg til hovedbygget er det også oppført et dekkhotell samt et bygg som huser lakk- og skadesenter.

I tillegg til BREEAM-NOR 2016 er det utarbeidet et kriteriesett som skal ivareta kravene for å oppfylle EUs taksonomi. – Blant annet skal bygget ha et energibehov som er 10 prosent lavere enn nær nullenergibygg (nZEB). Bygningen er designet for sirkulærøkonomi ved at det er modulbasert og det er stilt strenge krav til miljø– og helsevennlige produkter. I tillegg er 70 prosent av avfallet tilrettelagt for ombruk og materialgjenvinning, forklarer Camilla.

Se video fra prosjektet her: 

Modulbasert

Møller Bils nye forhandleranlegg på Gardermoen er et prosjekt hvor det prøves ut en ny og modulbasert måte å bygge på. Modulsystemet er bygget opp slik at virksomheten skal kunne konvertere arealer enkelt; modulene skal kunne konverteres mellom parkering, salgsareal, verksted, kontor og utlevering. Anlegget skal også være forberedt for utvidelser med opptil to etasjer ekstra med det samme modulbaserte systemet. Dersom bilvirksomheten i fremtiden flyttes til en annen lokasjon, kan bygget konverteres til logistikkvirksomhet eller kontor.

Verdens første BREEAM-NOR Excellent bilvirksomhet

Prosjektleder Kristian Tenold takker Møller Eiendom og Stokke Industri, og setter pris på å bygge et slikt miljøvennlig bilbutikk sammen med byggherren.

– Slik vi forstår det, er dette verdens første bilbutikk med BREEAM Excellent og som oppfyller taksonomi-krav. Ifølge byggherren ventes det mange delegasjoner fra VW-konsernet til Norge for å lære av hva vi har fått til her på Gardermoen, sier Kristian, som er veldig stolt av prosjektet.

Prosjektleder Kristian Tenold (nr. to fra høyre) sammen med prosjekteringsleder Marie Breen (fra venstre), arbeidsleder Steinar Pettersen og arbeidsleder Thomas Sveen.

Hva er EU-taksonomien?

Taksonomien er en del av EUs direktiv for bærekraftig finans, og definerer hva som er bærekraftig for ulike næringer, inkludert bygge og eiendomsnæringen.

Dette er gjort for å bedre investorers beslutningsgrunnlag, og oppnå bedre fungerende markeder for bærekraftige investeringer. På den måten sørger en for en raskere grønn omstilling i tråd med Parisavalen og FNs bærekraftsmål.

Taksonomien skal tydelig vise hva som er bærekraftig slik at man forhindrer det vi kaller «grønnvasking». Det vil si at de har laget et rammeverk for hva som er bærekraftig for ulike næringer, som en så må bevise at en har oppfylt hvis man skal kalle tiltaket for bærekraftig.

Taksonomien lister opp seks ulike miljømål som skal vise at en bidrar positivt til å oppnå, uten å bryte med noen av de andre fem målene:

  1. Begrensning av klimaendringer
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  4. Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  5. Forebygging og kontroll av forurensning
  6. Beskyttelse av sunne økosystemer/ biologisk mangfold