Betonmast Romerike

Betonmast Romerike utvikler og gjennomfører prosjekter som skoler, idrettshaller, næring, bolig og rehabilitering på Romerike. Kontoret vårt ligger i Storgata i Lillestrøm, og markedsområdet strekker seg fra Mjøsa i nord og sørover til hovedstaden.


Gjennomføring av oppdrag

Våre medarbeidere er svært kompetente, og gjennom fokus på samhold og samspill i prosjektene har vi blitt en av de mest betydningsfulle entreprenørene i vårt område. Våre viktigste suksessfaktorer er samarbeid og vinnerkultur, og en genuin forståelse for at alle ønsker det beste for prosjektene. Våre fremoverlente og løsningsorienterte team fokuserer på mulighetene i prosjektene, og samarbeidet med kunden og leverandørene både i utviklingsfasen og i prosjektgjennomføringen står sentralt. Vår erfaring er at et godt samarbeid med alle involverte resulterer i optimale prosjekter både med tanke på kvalitet, tid og lønnsomhet for alle parter.

Gjennom gode og involverende prosesser bygger vi en kommersiell bedriftskultur med engasjerte prosjektteam, hvor alle har et sterkt eierskap til prosjektene. Vi er stolte av tilbakemeldingene vi får fra våre samarbeiderpartnere. På Fjellhamar skole, Norges største barneskole og Betonmasts største prosjekt noensinne, er samarbeidspartnerne svært førnøyde med prosjektprosessen, og eiendomssjefen i Lørenskog kommune har uttalt at det må være et av de best gjennomførte byggeprosjektene i Norge. Det forteller oss at vi lykkes.


Kontaktinformasjon

Betonmast Romerike

Besøksadresse

Storgata 10
2. etg
2000 Lillestrøm

Postadresse

Storgata 10
2000 Lillestrøm

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: romerike@betonmast.no

Org.nr.: 993 925 314

Fakturainformasjon


Betonmast Romerike

Storgata 10
2. etg
2000 Lillestrøm

+47 22 17 54 80

There seem to be no vacancies right now.