Prosjekt: Fjellhamar skole

Prosjektdetaljer
Kunde Lørenskog kommune
Adresse Marcus Thranes vei 100, 1472 Fjellhamar
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 1300 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. juli 2020
Ferdig dato 1. juni 2023
Kontakt Svein Rennan

Bygging av Fjellhamar skole, Norges største barneskole per 2023. Prosjektet er gjennomført med samspill som samarbeidsform og en totalentreprise med partnering i bunnen. Avtalen har en verdi på ca. 1,3 milliarder kroner ekskl. mva., og var Betonmasts største ved inngåelse av kontrakten sommeren 2020.

Les også: Dette er Norges største barneskole 

Skole, idrettsbygg og svømmehall

Skolen har plass til om lag 1200 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1. til 7. trinn, og en base med plass til ca. 20 elever med nedsatt funksjonsevne. Skolebygget er på cirka 18 000 m2.

Prosjektet Fjellhamar skole består i tillegg til skolebygget av en idrettshall med internasjonale mål for både håndball og svømming. Med idrettsbygget på ca.14.000 m2 utgjør den samlede bygningsmassen ca. 32 000 m2. Prosjektet har grensesnitt til annen infrastruktur og det er tekniske avhengigheter mellom delprosjektene. Det stilte krav til teknisk kompetanse og tett samspill i gjennomføringsfasen.

Prosjektet omfatter også flotte uteområder som skal være til bruk både for skole, idrett og nærmiljø.

Godt samarbeid også i forprosjektfasen

Forprosjektet pågikk fra februar 2019 frem til endelig kontrakt og realisering av prosjektet sommeren 2020. Prosjektets størrelse og kompleksitet tilsa en omfattende og krevende prosess, der Betonmast jobbet godt og tett sammen med byggherre, arkitekt, rådgivere, landskapsarkitekt og tekniske entreprenører. Prosjektet er et godt eksempel på Betonmasts utvikling- og samspillskompetanse, som du kan lese mer om her. 

Les prosjektartikkel på bygg.no her.