Prosjekt: Fjellhamar skole

Prosjektdetaljer
Kunde Lørenskog kommune
Adresse Marcus Thranes vei 100, 1472 Fjellhamar
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 1200 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. juli 2020
Ferdig dato 31. desember 2022
Kontakt Svein Rennan

Bygging av Fjellhamar skole, som blir Norges største barneskole. Prosjektet gjennomføres med samspill som samarbeidsform og en totalentreprise med partnering i bunnen. Avtalen har en verdi på ca. 1,2 milliarder kroner ekskl. mva., og er per juli 2020 Betonmasts hittil største kontrakt.

Skole, idrettsbygg og svømmehall

Skolen får plass til om lag 1200 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1. til 7. trinn og en base med plass til ca. 20 elever med nedsatt funksjonsevne. Skolebygget blir på cirka 18 000 m2.

I tillegg omfatter prosjektet oppføring av et idrettsbygg med to flerbrukshaller og svømmehall tilrettelagt for bruk både i undervisning, for lokalsamfunnet og konkurranser på høyt nivå. Under idrettsbygget som blir cirka 10 000 kvadratmeter stort, skal det bygges en parkeringskjeller med plass til om lag 80 biler.

Prosjektet omfatter også flotte uteområder som skal være til bruk både for skole, idrett og nærmiljø.

Godt samarbeid også i forprosjektfasen

Forprosjektet har pågått fra februar 2019 frem til endelig kontrakt og realisering av prosjektet sommeren 2020. Prosjektets størrelse og kompleksitet tilsier en omfattende og krevende prosess, der Betonmast har jobbet meget godt og tett sammen med byggherre, arkitekt, rådgivere, landskapsarkitekt og tekniske entreprenører. Dette er et godt eksempel på Betonmasts utvikling- og samspillskompetanse, som du kan lese mer om her.