Nyheter Samspill

Dette er Norges største barneskole

1. september 2023

På Lørenskog har Betonmast Romerike bygget Norges største barneskole. Nye Fjellhamar skole, er et imponerende skolebygg, med plass til over 1200 elever fordelt på seks klassetrinn. Betonmasts største prosjekt noensinne er et godt eksempel på hvordan samarbeid fra tidlig fase kan føre til et meget vellykket prosjekt for alle parter.

Prosjektet omfatter oppføring av et idrettsbygg med to flerbrukshaller og svømmehall tilrettelagt for bruk både i undervisning, for lokalsamfunnet og konkurranser på høyt nivå. Under idrettsbygget som blir cirka 10 000 kvadratmeter stort, er det bygget en parkeringskjeller med plass til om lag 80 biler. Foto: Mikkel Moxness/Catchlight

 

Prosjektet Fjellhamar skole bestod av to delprosjekter; selve skolen og en idrettshall med internasjonale mål for både håndball og svømming. Med en samlet bygningsmasse på 32 000 m2 og en kontraktssum på 1,3 milliarder kroner, var dette et prosjekt som krevde ikke bare teknisk ekspertise, men også tett samspill gjennom hele gjennomføringsfasen.

– Vi er stolte og svært takknemlige for at nye Fjellhamar skole ble levert på tid og budsjett, forteller prosjektsjef Andreas Engebretsen i Betonmast Romerike.

Les også: Null tull på Fjellhamar skole

 

– Med tanke på alle utfordringene vi har hatt underveis med både krig og pandemi, må jeg si jeg er utrolig imponert over prosjektteamet vårt, som på det meste bestod av 18 funksjonærer. Dette har vært en stor og komplisert jobb, men med godt samspill gjennom hele prosjektet, har vi overkommet utfordringene og levert et veldig flott prosjekt. Jeg er svært stolt av teamet vårt, sier Engebretsen.

Foretrukket samarbeidsform

Prosjektsjefen skryter av samarbeidet med Lørenskog kommune, og sier det var avgjørende for å sikre fremdriften på et så stort og komplisert bygg.

– Lørenskog kommune var som oss opptatt av å gjøre maksimalt ut av det vi kan påvirke. Og så var de pådrivere for å bli ferdig der man kan bli ferdig og komme seg videre. Ettersom dette var et så stort prosjekt var det helt klart en fordel for begge parter, sier Engebretsen.

Prosjektsjef Andreas Engebretsen i Betonmast Romerike skryter av samarbeidet med Lørenskog kommune, og sier det var avgjørende for å sikre fremdriften på et så stort og komplisert bygg.Foto: Mikkel Moxness/Catchlight

 

«Fullblodsmodellen»

Steen Blach Sørensen er prosjektleder for Lørenskog kommune. Han fikk kommunen med på en samspillsmodell hvor entreprenøren og de andre i samspillsgruppen kom inn før forprosjektet.

– Dette er fullblodsmodellen på samspill i partnering, hvor vi får tatt ut synergieffektene hele veien og hvor vi kommer raskere til mål. Min tidlige analyse tilsa at denne modellen ville være 5-6 måneder raskere enn alle andre modeller, sier Steen.

– Dette er fullblodsmodellen på samspill i partnering, hvor vi får tatt ut synergieffektene hele veien og kommer raskere til mål, sier Steen Blach Sørensen, prosjektleder i Lørenskog Kommune (til venstre). Her sammen med Maiken Veium Schatvet, ass. prosjektleder i Lørenskog Kommune og Andreas Engebretsen, prosjektsjef i Betonmast Romerike. Foto: Betonmast/ Neda Beyzavi

 

– Vi spiller jo med åpne kort. Jeg har lært gjennom et langt liv at nøkkelen til prosjektledelse er å vite om ting. Hvor er det hick-ups? Da kan man jo gjøre noe med det! Dersom alle sitter med kortene til brystet, blir det vanskelig, fortsetteren han.

– Vi fikk tidlig et godt samspill i gang og vi kjente hverandre godt da det ble truffet investeringsbeslutninger og byggeprosessen gikk i gang. Vi har fått et fantastisk produkt, som politikere, administrasjonen og også vi selv naturligvis, er veldig stolte av og fornøyd med, avslutter Sørensen.

 

Se flere prosjekter fra Betonmast Romerike

 

Fakta om nye Fjellhamar skole:

  • Norges største barneskole
  • Skolebygget er på 18 000 m2, mens skolens uteområder er på hele 23 000 m2. Skole, idrettsbygg og uteområder nyttes av kommunens innbyggere etter skoletid.
  • Idrettsbygget er på 14 000 m2, og inkluderer en dobbel flerbrukshall og en svømmehall. Svømmehallen har to basseng, ett basseng med hev/senkgulv for opplæring og ett konkurransebasseng med åtte baner. Flerbrukshallen kan slås sammen og brukes som kamparena for elitehåndball.
  • Prosjektet forsynes med jordvarme fra totalt 37 brønner og fjernvarme. En del av overskuddsvarmen fra svømmehallen gjenbrukes til varme i skolebygget.
  • Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise med partnering hvor Betonmast Romerike var totalentreprenør.
  • Prosjektorganisasjonen til Betonmast Romerike bestod av 18 medarbeidere på heltid.