Nyheter HMS

Null tull på Fjellhamar skole

11. august 2022

Det jobbes godt med HMS i Betonmast. Per juni 2022 er det produsert over 400 000 timer på Nye Fjellhamar skole uten en eneste skade med fravær.

Artikkelen er hentet fra internmagasinet Betonposten sommeren 2022. Betonposten ble med på en vernerunde med prosjektledelsen og byggherre.

God orden på byggeplassen

Gjennomgående er inntrykket at dette er en byggeplass med orden i sakene. Det er ryddig og rent.

– Har vi ikke god orden på en så stor byggeplass, så har vi ikke sjans til å holde fremdrift og holde UE-er i tøylene. Da ville vi stort sett brukt tiden vår på å administrere bråk fremfor det vi egentlig skal drive med, sier prosjektsjef Andreas Engebretsen.

Stor, innendørs hall, byggeplass, paller med materialer, store vinduer, mann med støvsuger
I den store flerbrukshallen er de ulike underentreprenørene tildelt egne soner for oppbevaring av utstyr og materiell. En kar støvsuger gulvet idet Betonposten passerer. Foto: Neda Beyzavi

 

Oppfølging etter vernerunde

I etterkant av vernerunden oppsummeres dagens observasjoner rundt møtebordet. Om lag 50 observasjoner fra dagens vernerunde gjennomgås. De fleste er uønskede hendelser, men også eksempler på godt HMS-arbeid vises frem på skjermen.

PC-skjerm m bilder av byggeplass, anvisninger
Slik skal det gjøres. Enkel fremstilling av HMS-tiltak ved hjelp av bilder i Dalux. Møtet ledes av Betonmast Romerikes HMS-leder Thomas Rustestuen, som jobber fulltid på prosjektet.

 

Godt engasjement fra prosjektledelsen

HMS-leder i Betonmast konsern, Christoffer Jonsbråten, er også til stede denne dagen. Han er imponert over HMS-arbeidet på prosjektet.

– Det er gledelig å se så god deltagelse og engasjement i vernerunden fra egen prosjektledelse. Prosjektet har satt et internt krav til oppmøte på vernerunder, og prosjektledelsen er innforstått med at HMS-arbeidet er et linjeansvar. I sum har dette utvilsomt vært en suksessfaktor for den gode HMS-praksisen på Fjellhamar skole, avslutter Christoffer.