Betonmast Romerike har signert kontrakt med VCSO Eiendom om rehabilitering og utvidelse av næringsbygget Ryensvingen 9 i Oslo. Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på om lag 85 millioner kroner, ekskl. mva.

Prosjektet består av rehabilitering av et eksisterende næringsbygg på Ryen. Etasjen over underetasjen skal rives, og det skal etableres en ny etasje med mesanin. Utomhusanlegget skal også oppgraderes med blant annet åpne overvannsløsninger. Ny del av bygget består av bilvaskeri, serviceverksted og showrom for Volvo Car Stor-Oslo, samt kundemottak, kontorer og personalfasiliteter. Samlet bygningsmasse blir på om lag 5300 m2.

Bygget vurderes klassifisert med energiklasse A. Det vil etableres blågrønne overvannsløsninger på taket, og det vurderes også solcelleanlegg for bygget.

Redefinerer bransjen

– Volvo Car Stor-Oslo ønsker med våre prosjekter i Oslo-området å redefinere hvordan man handler og benytter seg av biltjenester. Med vårt nye konsept ønsker vi å sette standarden for bransjen og tenke bærekraftige løsninger, sier Kjetil Thulin.

God samspillsfase

Forprosjektet er utviklet gjennom en samspillsfase med tett samarbeid mellom byggherre, leietaker, rådgivere og entreprenør. Novaform AS er byggherrens rådgiver i prosjektet.

– Betonmast verdsetter kunder med miljøambisjoner. Etter en god samspillsperiode, ser vi nå frem til å komme i gang med byggingen, sier daglig leder Svein Rennan i Betonmast Romerike.

Byggestart er estimert til andre kvartal 2024, med ferdigstillelse våren 2025.

Illustrasjon: SE Arkitekter / Fabel Media