Har signert kontrakt om bygging av nye Lillehammer brannstasjon

Enkel illustrasojn av et bygg i 5 etasjer

Betonmast Innlandet har signert avtale med Lillehammer kommune om bygging av nye Lillehammer brannstasjon. Kontrakten er en samspillsentreprise på om lag 138 millioner kroner ekskl. mva. Betonmast Innlandet vant anbudskonkurransen om prosjektering av brannstasjonen for et år siden. Etter en konstruktiv samspillsperiode har partene optimalisert prosjektet, og er nå klare for byggestart. – Vi har […]


Bygger storbilsenter for Volmax i Østfold

enkel illustrasjon av bilforretning m lastebiler parkert utenfor

Betonmast Østfold skal bygge storbilsenter for Volmax i Rygge i Østfold. Kontrakten er en totalentreprise. Prosjektet omfatter prosjektering og oppføring av verkstedhaller og kontorarealer på totalt 4 000 kvadratmeter. Storbilsenteret skal romme verkstedhaller for store lastebiler og busser. – Vi er svært fornøyd med å ha fått tillit fra Volmax om å bygge dette prosjektet, […]


Bygger ut Rosenlund bydelssenter på Lillehammer

Betonmast Innlandet har signert kontrakt med Rosenlund bydelssenter AS om utbygging av Rosenlund bydelssenter på Lillehammer. Prosjektet er en totalentreprise på om lag 40 millioner norske kroner ekskl. mva. – Vi er svært fornøyd med å ha fått dette prosjektet, uttaler Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet. Vi har et godt samarbeid med […]


Betonmast bygger 187 leiligheter for Selvaag Bolig i Asker

Betonmast Boligbygg har signert avtale med Selvaag Bolig om bygging av 187 leiligheter fordelt på 14 bygg i første del av et nytt boligområde på Landåsjordene sentralt i Asker. Kontrakten har en totalverdi på om lag 630 millioner kroner ekskl. mva. Landås Pluss bygges med bærekraftige løsninger, deriblant geovarmeteknologi, felles varmepumpeløsning og vannbåren gulvvarme. De […]


Ydalir skole og barnehage nominert til prisen for Årets Bygg 2019

I slutten av mars skal Byggegallaen gå av stabelen og i den anledning har en jury plukket ut kandidater til prisen for Årets Bygg og Årets Anlegg. Vi er meget stolte og glade over at vårt prosjekt Ydalir skole og barnehage er blant de nominerte til Årets Bygg 2019! – Vi hadde i år uvanlig […]


Bygger kontorbygg i hjertet av Göteborg

Illustrasjon to bygg - et på 6 etasjer, et på 16

Betonmast Göteborg har signert avtale med Stena Fastigheter om bygging av et nytt kontorbygg, ”Stuveriet” i hjertet av Göteborg. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på cirka 190 millioner svenske kroner, ekskl. mva. Stuveriet vil bestå av 16 etasjer med café, bistro og sportslounge. På plan 13 planlegges en terrasse med flott utsikt […]


Bygger lager for Forsvarsbygg

Betonmast Trøndelag har signert avtale med Forsvarsbygg om bygging av et lager-, logistikk- og kontorbygg på Værnes militære flyplass. Avtalen er en totalentreprise med samspill, og har en verdi på cirka 130 millioner norske kroner, ekskl. mva før opsjoner. Bygget oppføres i stål og sandwich- samt prefabrikerte betongelemeter. Samlet bygningsmasse er anslått til 6 900 m2 […]


Bygger moderne hulldekkefabrikk for Contiga på Askøy utenfor Bergen

Enkel illustrasjon av langstrakt fabrikkbygg

Betonmast skal bygge ny fabrikk for produksjon av hulldekker for Contiga, som nå etablerer seg på Askøy utenfor Bergen. Prosjektet er en totalentreprise på om lag 60 millioner norske kroner ekskl. mva. Betonmast vant i første runde en tilbudskonkurranse, og har etter det hatt en samspillsfase der Contiga og Betonmast sammen har optimalisert prosjektet med […]


Varierende prestasjoner i Betonmast i 2019

Foto av seks personer - Betonmasts nye konsernledelse fra 1. februar 2020

Betonmast fikk et resultat før skatt på 155,4 millioner kroner i 2019, ned fra 220,9 millioner kroner året før. Omsetningen gikk svakt tilbake, mens ordrereserven økte med 18 prosent til 7,2 milliarder kroner. Selskapets H-verdi var 2,7 per fjerde kvartal, en nedgang fra 3,0 i 2018. Trygt Hjem og bedret lønnsomhet er konsernets viktigste mål […]


Tømrerlærling i Betonmast tar deler av læretida i utlandet

Internasjonalt Servicekontor gir yrkesfaglærlinger muligheten til å reise på utveksling i tre måneder til et land i Europa. Erik Sletta Skaugerud (19), som har sin læretid hos Betonmast Innlandet, reiste 6. januar til en boligprodusent i Tyskland. Tømrerlærlingen mener dette er en sjanse  man bare ikke kan la gå fra seg. –  Det er en […]