Samarbeidsprosjektet «Sirkulær og miljøvennlig betong» der Betonmast er med, vant i kveld Byggenæringens klimapris for 2022. Sammen med AF Gruppen, Rimol Miljøpark og Betong Øst, har Betonmast vært med på å utvikle og ta i bruk en revolusjonerende miljøbetong basert på tilslag gjenvunnet av forurensede masser. Denne nyvinningen slo knock-out på alle konkurrentene, og gikk helt til topps i den prestisjefylte konkurransen.

Foto øverst: Fv. Asle Randen (EBA), Øystein Bækkelien (Betong Øst), Tor Aadahl (Betonmast Trøndelag), Magnus Stendenfeldt (AF Gruppen) og Hanne Rønneberg (juryleder). Foto: Byggeindustrien

Av fire nominerte finalekandidater var Betonmast også representert med kandidaten «Klima- og energivennlig glassfasade» på Gullhaug Torg 5 i Oslo.

Påvirker bransjen vår i en mer bærekraftig retning

– Dette er fantastisk dag for alle oss i Betonmast som brenner for miljø og som ønsker å gå foran og påvirke bransjen vår i en mer bærekraftig retning. Jeg er utrolig stolt av det vi sammen har fått til med miljøbetongen som gikk hele veien til topps i knallhard konkurranse, sier miljøsjef Siv Tallang-Vold i Betonmast.

Foto, ung kvinne, verneutstyr, rød hjelm, smil, Betonmast-skilt
Siv Tallang-Vold, miljøsjef i Betonmast

Miljøsjef i Betonmast, Siv Tallang-Vold

Lager fremtidens betong med fortidens råvare

Samarbeidsprosjektet «Sirkulær og miljøvennlig betong» startet tilbake i 2009 da AF Gruppen så behovet for å fremskaffe en teknologi for å rense forurensede gravemasser. Resultatet ble til i miljøparkene, der forurensede gravemasser fra byggeprosjekter ble foredlet og friskmeldt, og klart til gjenbruk som blant annet tilslag i betong. Betong Øst ble som betongleverandør koblet på for å lage fremtidens betong med fortidens råvare, og Betonmast Trøndelag har som entreprenør sagt at de skal benytte dette på alle sine prosjekter. I de neste årene skal Betonmast Trøndelag benytte over 16 000 kubikk miljøbetong. I 1 kubikk miljøbetong benyttes det 1 tonn tilslag. Det betyr at Betonmast sparer 16 000 tonn med jomfruelige masser. På toppen reduseres sementbehovet på grunn av tilslagets egenskaper, og behov for nye massedeponier.

Stor skjerm, presentasjon, mann på scene

Magnus Stendenfeldt i AF Gruppen presenterer løsningen som gir sirkulær og miljøvennlig betong laget med resirkulerte gravemasser!

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Betong består av sement, sand/grus og stein (tilslag), kjemiske tilsetninger og vann. Produksjon av sement gir store CO2 utslipp, og det jobbes fra mange hold med å finne gode metoder for å redusere dette. Årets vinner ser på hva som kan gjøres med den andre store bestanddelen i betong, nemlig tilslaget. Tilslaget, nærmere bestemt sand, grus og stein, utgjør cirka 70 prosent av betongen. Av dette igjen er rundt halvparten sand. Sand er en ikke-fornybar ressurs, og uttak medfører store naturinngrep. I Norge har vi så langt ikke like strenge restriksjoner på slikt uttak som i mange naboland, men det er svært sannsynlig at det bare er et tidsspørsmål før vi har like strenge restriksjoner. Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå.

Rimol Miljøpark, et selskap i AF Gruppen, sorterer og renser forurensede masser, som igjen erstatter natursand i betongproduksjon hos Betong Øst. Betonmast som entreprenør sikrer at betongen har de egenskaper som skal til i både fersk og herdet tilstand. Slik gjøres avfall til ressurs, deponering av forurensede masser reduseres sterkt, og vi slipper nye naturinngrep. Tilslaget som er utviklet kan brukes i alle typer betong.»

Stolt leder

– Dette er utrolig kult og en anerkjennelse av hvor langt fremme vi i Betonmast har kommet i arbeidet med å utvikle gode klima- og miljøløsninger for våre kunder og for samfunnet vi er en del av. Jeg er veldig imponert over hva prosjektet har fått til, og hvordan vi har dokumentert resultatene og bidratt til å spre viktig kunnskap inn i bransjen, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag.

Betonmast Trøndelag var det første selskapet i Betonmast-konsernet som tok i bruk miljøbetongen. Siden har også Betonmast Innlandet tatt i bruk betongen, og flere ventes å følge etter.

Byggenæringens klimapris 2022 ble delt ut under en høytidelig tilstelning i Høyres Hus i Oslo tirsdag 29. november, i etterkant av Byggenæringens klimakonferanse på Oslo Rådhus samme dag. Seansen ble etterfulgt av en festmiddag i Bankettsalen i Oslo Rådhus under vertskap av ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Anerkjennelse av innovativt arbeid

– Dette er en stor anerkjennelse av det innovative arbeidet som har blitt lagt ned i dette samarbeidsprosjektet. Nå ser vi frem til en hyggelig festmiddag på Rådhuset, sier faglig leder for betong i Betonmast Trøndelag, Tor Aadahl.


Velfortjent heder og ære: Magnus Stendenfeldt (AF Gruppen), Siv Talllang-Vold (miljøsjef Betonmast) og Tor Aadahl (faglig leder betong, Betonmast Trøndelag). Foto: Anne Kastet

Byggenæringens klimapris er etablert av EBA Oslo, Akershus og Østfold, og ble første gang delt ut i 2021. Den skal bidra til innovasjon og til utviklingen av praktiske verktøy for å redusere bygge- og anleggsnæringens klimaavtrykk.

Les mer om prisen på bygg.no