På prosjekt Åsgård skole kom Betonmast Østfold skjevt ut med dårlige innkjøp i et vanskelig marked. Ved å fokusere på mulige løsninger og ved å snu alle stener, har imidlertid teamet lyktes med å bedre økonomien i prosjektet.

– I ettertid er det lett å se at vi leverte anbud på verst tenkelig tidspunkt, sier prosjektleder Lasse Kristiansen. Åsgård skole ble tilbudt som fastpris i mars 2021, på et tidspunkt da materialpriser globalt skjøt i været.

– Vi rakk å kjøpe noen fag innen 90 dagers tilbudsfristen, men mange av fagene rakk vi ikke innen fristen, blant annet som følge av manglende detaljprosjektering. Dermed stod vi der med innkjøp vi skulle gjøre for 200 millioner kroner,  med ingen bindende tilbud, forklarer Lasse. I mellomtiden hadde markedet «stukket av», og prosjektet hadde fått en utfordrende start med dårlige innkjøp.

fire personer står i verneutstyr ute på byggeplass, sol, tårnkran
Ved å fokusere på mulige løsninger og snu alle stener, lyktes teamet teamet med å bedre økonomien i prosjektet. Her representert ved prosjektingeniør Sigrid Haver Solli (t.v.), sommerstudent Kristian Olsen, driftsleder Roy Lund og prosjektleder Lasse Kristiansen. Foto: Anne Kastet

Fokuserte på mulighetene

I innledende fase brukte prosjekt-teamet mye tid på å avdekke risikoer i prosjektet, og hvordan løse disse på best mulig vis. Byggherre hadde samtidig behov for en del omprosjektering for blant annet å ivareta brukerbehov.

– Dette har vært gode muligheter for oss til å forbedre prosjektet. Samtidig er det en balansegang mellom hvor langt og lenge vi kan vri og vende på ting kontra det å sørge for god fremdrift på byggeplassen. Men vi har en veldig rutinert og god gjeng ute på drift, og driften har gått helt fantastisk, skryter Lasse.

tre kvinner på et lite kontor
Deler av prosjekt-teamet: prosjekteringsleder Katrine Railo, prosjekteringsleder Kristin Eliassen og prosjektingeniør Sigrid Haver Solli. Foto: Anne Kastet

Mann i synlighetstøy og hjelm på byggeplass
Jan Erik Hansen er anleggsleder på Åsgård skole. Foto: Anne Kastet

Hvordan er samarbeidet med byggherre?

– På et så stort og komplekst prosjekt med behov for mange tilpasninger, er det ikke alltid gitt at det er lett å holde god stemning i prosjektet, men det har vi klart. Årsaken er nok at vi fremstår veldig ryddige og profesjonelle. Vi forklarer og begrunner våre forslag godt. På dette prosjektet har vi en egen innkjøper som bare sitter på innkjøp. Vi har vært veldig på alerten og hentet priser og laget konkrete alternativer til byggherre, forklarer Lasse.

Blant tilpasningene til nå er blant annet et hevet bygg, hevet glasstaket og endret fasade. Resultatet har vært vinn-vinn til byggherre så vel som til Betonmast.

Les også: Sommerstudent i full sving

Lasse gir et annet eksempel:

– På taket lå det inne folietekking. Samtidig visste vi at byggherre ikke hadde noe sterkt ønske om folietekking. Dermed priset vi om og ga pris på papptekking. Men byggherre sa nei da det ble for dyrt. Da så vi samtidig på himlingen hvor det lå beskrevet x-kant himling, noe som egentlig ikke har noe for seg på en skole. Da foreslo vi at byggherre skulle gå for en vanlig standard a-kant, som ville gi et fradrag. Byggherre gikk for dette, og brukte besparelsen på himlingen på et bedre tak. I sum en god løsning for både oss og byggherre. Slik har vi forsøkt å tråkle oss gjennom dette prosjektet.

Leveranseforsinkelser har også tvunget frem nytenkning;

– Innvendig dører og vinduer ble meldt forsinket, noe som ville stoppe opp produksjonen innvendig, ettersom det skulle være fuging mellom dører og vinduer og kryssfiner, og da måtte dører og vinduer på plass først, før finer og fuging. Da fremmet vi forslag om å droppe fuging til fordel for gerikter, slik at vi kunne montere fineren først. Løsning ble i fellesskap akseptert, og vi opprettholdt fremdriften.

Åsgård skole skal stå ferdig til skolestart neste høst. Med stram fremdriftsplan er prosjektet avhengig av raske tilbakemeldinger fra kommunen.

– Vi merker at de gangene vi varsler men også samtidig kommer med et forslag til løsning med en tilhørende pris, da kommer beslutningene raskere. De vil se konsekvensen. Generelle varsler om forsinkelser gjør at det stopper opp, sier Lasse.


Prosjekt Åsgård skole omfatter nybygg av en skole for 784 elever og flerbrukshall, samt parkeringskjeller, totalt 15 200 kvadratmeter. Skolen bygges med utstrakt bruk av tre og med passivhusstandard. Foto: Anne Kastet

Bygg unjder oppføring, sol
Åsgård skole skal stå ferdig til skolestart i august 2023. Foto: Anne Kastet

Tett på

Daglig leder, Lars Prangerød i Betonmast Østfold, er både imponert og stolt over hva prosjektteamet på Åsgård skole har fått til.

– Prosjektet har hatt en voldsom motgang i markedet, men til tross for dette har Lasse og teamet jobbet med å finne løsninger, og ikke begravet seg i problemene og skylt på markedet. De har virkelig snudd alle stener, sier Lars.

– Lasse er en veldig tydelig leder. Han er tett på, legger lista høyt og måler hele tiden. Og ikke minst er han veldig god med mennesker, og får med seg teamet. Det gjennomsyrer hele prosjektorganisasjonen; alle er tett på og vil det  samme, tilføyer han.

– Til tross for nærmest «VM i utfordringer», leverer prosjektet gode prestasjoner, avslutter Lars.


Prosjektleder Lasse Kristiansen får skryt for å være en tydelig leder som er god med mennesker og får med seg teamet. Foto: Per Anders Muri

Se også prosjektsiden om Åsgård skole her