Sommerstudenter er viktige for Betonmast. Sommeren 2022 jobbet 32 studenter fra ulike studiesteder på våre byggeplasser.

Betonposten møtte student Kristian Olsen på hans første dag på jobb på prosjekt Åsgård skole. Artikkelen er hentet fra Betonmasts internmagasin Betonposten nr 2, 2022. 

Jeg har blitt veldig godt mottatt, og etter sommerfesten sist uke føler meg som en del av gjengen allerede, sier Kristian, som går tredje året ved Industriell økonomi og teknologi på NMBU.

– Jeg har fått oppgaver og ansvar som er tilpasset meg og prosjektet på en god måte. Den første uka skal jeg fotfølge fadderen min, driftsleder Johan Ehrlund, før han tar ferie. Neste uke får jeg ansvar for å følge opp grunn- og betongarbeider og prefabmontering opp mot tegninger og planer, og være  mellomledd til anleggslederen.

Jeg har fått oppgaver og ansvar som er tilpasset meg og prosjektet på en god måte. Kristian Olsen, sommerstudent i Betonmast.

– Det blir spennende å finne ut av ting på egen hånd, samtidig som jeg vet at jeg får støtte fra de andre på prosjektet om det er noe.

En kvinne, 3 menni synlighetstøy på byggeplass, blå himmel, byggekraner i bakgrunnen
– Jeg har blitt svært godt mottatt av alle her på Betonmast Østfolds prosjekt Åsgård skole, sier sommerstudent Kristian. Fra venstre: Prosjektingeniør Sigrid Haver Solli, sommerstudent Kristian Olsen, driftsleder Roy Lund og prosjektleder Lasse Kristiansen.

Ut på prosjektet med en gang

Allerede før klokka ni første arbeidsdag har Kristian og læremesteren Johan vært en runde på prosjektet. Oversikt over prosjektet er viktig, samtidig som  UE-er nå er presentert for Kristian og hans oppgaver og ansvar fremover.

– Det er lærerikt allerede! Jeg suger til meg hvordan man følger opp arbeidene på plassen, og ikke minst hvordan man kommuniserer best mulig med UE-ene for å avklare praktiske utfordringer, fremdrift og så videre, sier Kristian.

– Tydelig og åpen kommunikasjon mot UE-ene blir viktig. UE-ene må også forklare problemene klart og tydelig til Kristian, slik at han kan ta det videre med prosjektledelsen. Det tror jeg alle fikser bra, sier Johan.

To blide menn, sol, foran byggeplass
Driftsleder Johan Ehrlund (til høyre) er sommerstudent Kristian Olsens veileder den første uka.

Gode tips til sommerstudentene

På runden ute på prosjektet kommer formann/driftsleder Roy Lund med flere gode tips til en lærevillig sommerstudent:

  • Spør «Hvorfor gjør dere det sånn?»  Da vil både du, UE-er og vi mer erfarne lære og utvikle oss.
  • Ta tak i ting med UE-ene med en gang, på en tydelig, åpen og respektfull måte.
  • For en nyttig  oversikt over prosjektet – sjekk brannkravene på brannkonsulentens RIBR-tegninger.
To menn i verneutstyr, hjelm, isolasjon i vegg, byggeplass
– Ikke vær redd for å spørre, sier driftsleder Roy Lund (til venstre). Da vil både du, UE-er og vi mer erfarne lære og utvikle oss.

Koble praksis til studiene

– Jeg gleder meg til å være mest mulig ute på plassen. Det er spennende å se hvordan ting fungerer i praksis, og koble det til teorien vi lærer på studiene.  Det tegner til å bli en sommer med mye interessant læring, avslutter Kristian.


Sigrid stortrives

Sigrid Haaver Solli er nyansatt prosjektingeniør i Betonmast Østfold, etter to sesonger som sommerstudent.

– Jeg vet av erfaring at Kristian vil få en lærerik og god sommer på byggeplass.

– Jeg stortrives her, og kunne ikke tenke meg en bedre arbeidsplass. Kunnskapsrike, joviale kollegaer, som har tatt imot meg som ung student med åpne  armer. Jeg lærer mye hver dag, samtidig som de er åpne på at jeg også tilfører ny kunnskap, blant annet ved å ta i bruk digitale hjelpemidler som effektiviserer arbeidshverdagen, sier Sigrid.

Ung kvinne og ung mann, byggeplass
Nyansatt prosjektingeniør Sigrid og sommerstudent Kristian kjenner hverandre fra før, gjennom studiet Industriell økonomi og teknologi på NMBU.