Nyheter Uncategorized

Bygger flerbrukshall med innovativt motorikknett i Fredrikstad

5. september 2022

Betonmast Østfold har inngått avtale med Fredrikstad kommune om bygging av en flerbrukshall med innovativt motorikknett. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 54 millioner kroner, ekskl. mva.

Innovativt motorikknett

Prosjektet omfatter idrettsbane, garderober og fellesområder. En hel vegg med innovativt nett skal tilrettelegge for lek og fremme motorikk. Motorikknettet er det første av sitt slag i Norge, og Fredrikstad kommune er med rette stolt av dette nybrottsprosjektet.

–  Vi har utviklet flerbrukshallen over tid, etter at vi ble innstilt for prosjektet høsten 2021. Vi har omprosjektert og tilbudt nye løsninger, og sammen med de involverte kommet til enighet om gode løsninger for prosjektet. Nå gleder vi oss til å komme i gang, uttaler Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

Brukes av alle

Det er et sterkt behov for idrettshall i området, og det er lagt vekt på at anlegget skal kunne brukes av alle, spesielt tilrettelagt med tanke på aktive liv. Gjennom en brukerprosess har ulike interessenter som idrettslag, korps og skole medvirket med innspill og behov tilpasset deres aktiviteter.

– Vi er glade for å kunne bidra til et flott tilskudd til idrett- og kulturaktivitetene i vårt nærområde her i Fredrikstad, avslutter Prangerød.

Byggestart er estimert til september 2022, og med 14 måneders byggetid skal prosjektet overleveres i januar 2024.

Illustrasjon, bygg, utendørs,

Flerbrukshallen blir et godt tilskudd til idrett- og kulturlivet i Fredrikstad. Illustrasjon: Link Arkitektur

illustrasjon, tegning, nett

Motorikknettet er det første av sitt slag i Norge, og skal inneholde både trampoline, lianer, gyngeballer, ballrom og tunnel, samt en buldrevegg/klatrevegg inne i nettet. Illustrasjon: EGAS SPORT AS

 Illustrasjon, lavt bygg, parkeringplass, mennesker, trær
Illustrasjon: Link Arkitektur

Bilde øverst: Illustrasjon fra skisseprosjekt, ASAS Arkitektur og JAJA