Nyheter Betonmast

Bygger leiligheter for Agnes Utvikling og Larvik Boligbyggelag i Stavern

30. november 2022

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Agnes Utvikling og Larvik Boligbyggelag om bygging av ytterligere 41 leiligheter i prosjektet Sjøparken i Stavern. Kontrakten er på om lag 136 millioner kroner, eksklusiv mva.

I en samspillsfase har Betonmast og Agnes Utvikling, arkitekt Mer Arkitektur og rådgivende ingeniører sammen jobbet med utviklingen av prosjektet. Totalentreprisekontrakten som nå er signert omfatter oppføring av 41 borettslagsleiligheter fordelt på to bygg. Byggestart er planlagt i første kvartal 2023, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2024. Prosjektet har salgsforbehold.

– Vi er svært fornøyd med kontrakten og samspillet med Agnes Utvikling om prosjektene i Sjøparken. Vi jobber godt sammen for å finne gode løsninger, samtidig som både vi i Betonmast Buskerud-Vestfold og Agnes Utvikling er opptatt av lokal tilhørighet og det å lage gode prosjekter for nærmiljøet, uttaler Kristian Gjestemoen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold.

Fornøyd byggherre

– Vi i Agnes Utvikling er svært fornøyd med en entreprenør som Betonmast. Begge parter ser verdien av gode samspillsfaser. Disse fasene styrker samarbeidet og gir et bedre prosjekt som resultat. Vi ser fram til videre utvikling av Sjøparken og et fortsatt godt samarbeid med entreprenør, uttaler Frode Sørensen fra Agnes Utvikling.


Kontrakten Betonmast Buskerud-Vestfold nå har signert omfatter bygging av 41 flotte leiligheter i Sjøparken bygg D/E. Alle boligene vil være lyse, de aller fleste gjennomgående og med mulighet for uteplass på begge sider av boligen, gode solforhold og utsikt til fjord eller kanal. Illustrasjon: Mer Arkitektur

Sjøparken – ny bydel under utvikling på Agnes

På området til gamle Agnes Fabrikker, med Stavern som nærmeste nabo, er en ny bydel under utvikling- Sjøparken Agnes. Tomta utgjør til sammen 250daa og har en kystlinje på 1,5 km. Store deler av tomten, ca.110 daa, består av skog og friareal.

I Sjøparken utvikler Agnes Utvikling et sjønært og unikt boligområde med både øy- og landbaserte boligprosjekter, med et overordnet fokus på helse og aktivitet.

Omkranset av frodig skog og turstier mot nord, svaberg og strender i umiddelbar nærhet og stedets eksisterende og fremtidige næringsområder, ligger alt til rette for at Sjøparken skal være et godt sted å jobbe, bo og nyte livet.

Arkitekturen og fargebruken har hentet inspirasjon fra stedets egne industrielle historie, fra Stavern og italienske kystbyers fargerike hus, kanaler og samlingsplasser.

Prosjektet har truffet godt i markedet lokalt, regionalt og nasjonalt og leilighetene har solgt godt.

Betonmast involvert i flere prosjekter i Sjøparken

Betonmast Buskerud-Vestfold er allerede godt i gang med byggingen av 16 leiligheter i Agnespassasjen, bygg C. Byggestart her var i mai 2022, og leilighetene forventes overlevert i 3. kvartal 2023. Byggherre er Øy3 Bygg C AS, der Linstow AS og Grendahl Holding eier 50 % hver. Kontraktsverdien her er på 63 millioner kroner.

Illustrasjon av fargerike boligbygg, fire etasjer, bryggeanlegg, vann, båter

Betonmast Buskerud-Vestfold er også godt i gang med byggingen av 16 leiligheter på Agnespassasjen, bygg C. Illustrasjon: Mer Arkitektur

Partene skal nå starte en ny samspillsfase for bygging av neste byggetrinn, der planen er 17 sjøhus samt lavblokkbebyggelse. Går alt etter planen, går dette byggetrinnet inn i neste fase høsten 2023.

– Dette blir et flott utviklingsprosjekt som det blir spennende å følge fremover. Jeg vil samtidig berømme våre medarbeidere i Betonmast Buskerud-Vestfold for evnen til å skape gode relasjoner i sitt område, sier Peter Sandrup, konsernsjef i Betonmast.

Illustrasjon, boligbygg, leilighetsbygg, brygge, vann, kanal, molo, båter, sol, sky, blå himmel
På Sjøparken i Stavern utvikler Agnes Utvikling et helt nytt boligområde med svært sjønær beliggenhet. Illustrasjon: Mer Arkitektur