Denne uken arrangerer Betonmast nok en gang fokusuke med HMS og miljø som tema på alle konsernets prosjekter. Betonmast har en målsetning om 0 fraværsskader, og fokusuken skal bidra til å forsterke fokuset på sikkerhet og miljø ytterligere.

Fokusuken involverer nærmere 700 egne ansatte og opp mot 2 000 medarbeidere hos underentreprenører og samarbeidspartnere.

Kompetanse bidrar til sikkerhet

– I Betonmast tror vi at kompetanse er det viktigste bidraget til god sikkerhetskultur og å nå målsetningen vår om at alle skal TRYGT HJEM. I år fokuserer vi på viktige temaer som blant annet bruk av farlig verktøy, arbeid i høyden og kjennskap til og riktig bruk av farlige kjemikalier, sier Håvard A. Olsen, HMS-leder i Betonmast.

Involverer alle på byggeplassene

– Fokusuken er en tradisjon hos oss basert på mange års innsats for å forbedre vårt arbeid innen sikkerhet og miljø. Dette arbeidet pågår kontinuerlig internt i bedriften, men vi ser at det er mye å hente på å inkludere våre underentreprenører for å øke sikkerhetsnivået på hele byggeplassen. Opplæring på flere felt helt ned til hver enkelt medarbeider på byggeplassen er viktig for å løfte sikkerhetskulturen ytterligere, tilføyer Olsen.

– På våre byggeplasser har vi ledere som skal være tett på og tydelige. Dette er i år tema for innledningen til fokusuken, da ledelsen er sentral i å påvirke sikkerhetsadferden til hver enkelt medarbeider. Opplæring og forståelse av fareområdene i bransjen blir derfor sentral i temaene som dekkes i fokusuken, forklarer Olsen.

Portrettfoto. mann med skjegg, synlighetstøy, hjelm, vernebriller
– I Betonmast tror vi at kompetanse er det viktigste bidraget til god sikkerhetskultur og å nå målsetningen vår om at alle skal TRYGT HJEM, sier HMS-leder i Betonmast, Håvard A. Olsen. Foto: Christoffer Jonsbråten

Nye virkemidler

For å nå ut til flest mulig, tar Betonmast i år i bruk nye kommunikasjonskanaler. Appen Motimate gir hver enkelt deltaker mulighet til å følge temaene og gjennomføre læringsoppgaver på mobilen – på et språk de behersker. Innholdet er utviklet på norsk, engelsk, polsk, litauisk og latvisk. Slik sikrer Betonmast størst mulig oppslutning og forståelse for det viktige HMS-arbeidet hver enkelt må ta ansvar for.

– Gjennom konkrete problemstillinger er målet at deltakerne skal få bedre forståelse for risikoen i det daglige arbeidet og hvordan dette håndteres sikrest mulig. Temaer som farlig verktøy og arbeid i høyden har sin bakgrunn i vår og bransjens ulykkesstatistikk. Samtidig erkjenner vi at vi hele tiden må fornye forståelsen av hvordan vi arbeider trygt med nye arbeidsmetoder og verktøy som kommer på markedet, avrunder Olsen.

Miljø har også i år en egen temadag, der bevissthet rundt faremerkede kjemikalier står på agendaen.

Konsernsjefen oppfordrer til engasjement

– Fokusuken er en stor og viktig satsing for Betonmast. Vi mener at ulykker kan forhindres, blant annet gjennom barrierer. Ved å heve kompetansen hos alle aktører på våre byggeplasser, ønsker vi å etablere gode sikkerhetsbarrierer på alle nivåer, sier konsernsjef i Betonmast, Jørgen Evensen.

Felles ansvar for sikkerheten

– Sikkerheten på våre byggeplasser er et felles ansvar. Jeg oppfordrer derfor alle til å engasjere seg og bidra med sine erfaringer i fokusuka. Jeg besøker flere byggeplasser i løpet av uka, og ser frem til å møte våre mange dyktige medarbeidere ute på prosjektene. La oss sammen sørge for at alle kommer TRYGT HJEM, oppfordrer Evensen.

Portrettfoto, mann, synlighetstøy, hjelm, vernebriller
Konsernsjef Jørgen Evensen oppfordrer alle til å engasjere seg i fokusuka og bidra med sine erfaringer i arbeidet med å få alle TRYGT HJEM. Foto: Betonmast/ Neda Beyzavi

Utendørs, folk i synlighetstøy, oversiktsbilde, sol, kaketallerkener
Betonmasts fokusuke involverer i år opp mot 2 500 medarbeidere. Målet er å forsterke fokuset på sikkerhet og miljø ytterligere. Her fagarbeidere på prosjekt Magasinparken under fjorårets fokusuke. Foto: Betonmast