Høye miljømål på Holmlia senter

På Holmlia sør for Oslo er byggingen av Nye Holmlia senter for OBOS godt i gang. Prosjektet har høye miljømål og sertifiseres som BREEAM Very Good. Flere av miljømålene er som tatt rett ut av Betonmasts egen miljøstrategi. Mikkel Dahl Strømstad er BREEAM-AP med ansvar for å holde i miljøfokuset på prosjektet. Betonmast Oslo har […]


Pilotprosjektet «Avfallsfri byggeplass»: Målet er null avfall

Foto av en kvinne og fire menn på en byggeplass

På Landås i Asker har et pilotprosjekt-team som mål å skape Betonmasts første avfallsfrie byggeplass. Fra råstoff til nøkkelen i døra. – Skal vi imøtekomme myndighetenes krav om avfallsfrie byggeplasser innen 2022 og øke vår konkurranseevne i markedet, er vi nødt til å tenke annerledes. Entreprenører som klarer å dokumentere systemer og rutiner som ivaretar dette vil […]


Bygger kontorbygg i Drammen

Illustrasjon av kontorbygg

Betonmast signerte i våres avtale med Eikparken Eiendom om prosjektering og bygging av kontorbygget G5 i Kobbervikdalen sør for Drammen. Kontrakten er en samspillsentreprise med verdi på om lag 56 millioner kroner ekskl. mva. – Etter en god og produktiv periode med utvikling av prosjektet i samspill, ser vi nå frem til byggestart, sier Eskil Thorkildsen, […]


Betonmast skal bygge ytterligere 241 leiligheter på Skårerbyen

Illustrasjon av boligbygg

Betonmast Boligbygg har signert kontrakt med Selvaag Bolig om bygging av 241 leiligheter på Skårerbyen i Lørenskog i Viken. Kontrakten er en totalentreprise med en antatt verdi på om lag 515 millioner kroner, ekskl. mva. Kontrakten gjelder byggetrinn 3 og 4 på Skårerbyen. Betonmast signerte i 2019 en totalentreprisekontrakt om bygging av 238 leiligheter i […]


Betonmast bygger Norges største barneskole på Fjellhamar

Illustrasjon over stort område med skole,idrettshall og uteområder

Betonmast Romerike har signert avtale med Lørenskog kommune om gjennomføring av den nye Fjellhamar skole. Skolen blir Norges største barneskole, og er den hittil største kontrakten for Betonmast. Avtalen er en totalentreprise i partnering med verdi på ca. 1,2 milliarder kroner ekskl. mva. Den nye Fjellhamar skole blir Norges største barneskole, med plass til om […]


Bygger kontorbygg for Avantor i Nydalen

Illustrasjon av kontorbygg med glassfasader

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Avantor om bygging av et kontorbygg i Nydalen i Oslo, Gullhaug Torg 5. Bygget vil få høyt miljøfokus, og skal sertifiseres som BREEAM NOR Excellent. Avtalen er en samspillsentreprise med en verdi på om lag 400 millioner norske kroner, ekskl. mva. Betonmast Oslo har gjennomført flere prosjekter for Avantor […]


Vi øker klimamålene: Skal kutte 65 prosent innen 2030

Betonmast hever nå miljøambisjonene ytterligere. – Vi skal gå foran og ta ansvar som en stor aktør i bransjen, sier miljøsjef Siv Tallang-Vold. Siv står bak Betonmasts ambisiøse miljøstrategi, som lanseres i disse dager. Målet er  å kutte klimagassutslippene fra selskapets byggeaktiviteter med 65 prosent innen 2030 – langt mer enn det Norge som nasjon […]


Betonmast valgt som totalentreprenør for Hov ungdomsskole på Hønefoss

Illustrasjon av skolebygg

Betonmast Ringerike er av Ringerike kommune valgt som totalentreprenør for nye Hov ungdomsskole på Hønefoss. Prosjektet omfatter nybygg av skole og idrettshall på totalt 8 000 kvadratmeter. Prosjektet, som er delt i to faser, skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Utviklingsfasen starter opp umiddelbart, etterfulgt av en fase to med detaljprosjektering og bygging. Gjennomføring av fase 2 […]


Betonmast bygger 142 utleieleiligheter i Malmö

Illustrasjon av tre boligglogger

Betonmast har signert avtale med MKB (Malmös kommunala bostadsbolag) om bygging av 142 utleieleiligheter i Malmö. Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på om lag 198 millioner svenske kroner, ekskl. mva. Det skal oppføres tre bygg på mellom fire og ni etasjer. Total BTA ligger på cirka 13 500 kvadratmeter. Byggestart er planlagt […]


Bygger ny idrettshall på Raufoss

Illustrasjon av hall sett utenfra

Betonmast Innlandet har signert kontrakt med Vestre Toten kommune om bygging av ny idrettshall på Raufoss. Prosjektet er en totalentreprise på om lag 78 millioner norske kroner ekskl. mva. – Vi er svært fornøyd med å ha fått dette prosjektet, uttaler Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet. Å vinne jobber som går ut […]