Har inngått samarbeid om 90 leiligheter for Conceptor Bolig AS på Hamar

Enkel illustrasjon av et trekantet område med boligblokk og grøntarealer

Betonmast Innlandet har inngått samspillskontrakt om å utvikle og prosjektere 90 leiligheter og næringsarealer sentralt på Hamar. Betonmast ble nylig valgt som entreprenør, og har i første omgang undertegnet en samspillkontrakt med Conceptor Bolig om utviklingen av prosjektet. Det er Betonmast Innlandets kontor på Hamar som skal lede prosjektet i samarbeid med teamet i Conceptor […]


Bygger 350 modulleiligheter for studenter i Kista utenfor Stockholm

Illustrasjon av fire boligblokker i ulik form og høyde

Betonmast Mälardalen har sammen med partner Forta Pro signert konktrakt om å bygge 350 studentleiligheter i nærheten av innovasjonsklyngen Kista Science City utenfor Stockholm. Oppdragsgiver er Aberdeen Standard Investments og Ailon Group. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 307 millioner norske kroner. Prosjektet har fått navnet “Kvarteret Jylland”, og blir et […]


Bygger utleieleiligheter i Göteborg for Ahlqvist Krokslätt

Tegning av et leilighetsbygg i tre med 8 og 12 etasjer

Betonmast Göteborg har signert avtale med Ahlqvist Krokslätt om bygging av 108 utleieleiligheter i Göteborg. Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på cirka 130 millioner svenske kroner, ekskl. mva. Leilighetene som skal bygges er alle med ett rom og kjøkken. Total BTA ligger på cirka 6 000 kvadratmeter. Kontrakten gjelder bygging av utleieleiligheter, […]


Har signert kontrakt om bygging av nye Lillehammer brannstasjon

Enkel illustrasojn av et bygg i 5 etasjer

Betonmast Innlandet har signert avtale med Lillehammer kommune om bygging av nye Lillehammer brannstasjon. Kontrakten er en samspillsentreprise på om lag 138 millioner kroner ekskl. mva. Betonmast Innlandet vant anbudskonkurransen om prosjektering av brannstasjonen for et år siden. Etter en konstruktiv samspillsperiode har partene optimalisert prosjektet, og er nå klare for byggestart. – Vi har […]


Bygger storbilsenter for Volmax i Østfold

enkel illustrasjon av bilforretning m lastebiler parkert utenfor

Betonmast Østfold skal bygge storbilsenter for Volmax i Rygge i Østfold. Kontrakten er en totalentreprise. Prosjektet omfatter prosjektering og oppføring av verkstedhaller og kontorarealer på totalt 4 000 kvadratmeter. Storbilsenteret skal romme verkstedhaller for store lastebiler og busser. – Vi er svært fornøyd med å ha fått tillit fra Volmax om å bygge dette prosjektet, […]


Bygger ut Rosenlund bydelssenter på Lillehammer

Betonmast Innlandet har signert kontrakt med Rosenlund bydelssenter AS om utbygging av Rosenlund bydelssenter på Lillehammer. Prosjektet er en totalentreprise på om lag 40 millioner norske kroner ekskl. mva. – Vi er svært fornøyd med å ha fått dette prosjektet, uttaler Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet. Vi har et godt samarbeid med […]


Betonmast bygger 187 leiligheter for Selvaag Bolig i Asker

Betonmast Boligbygg har signert avtale med Selvaag Bolig om bygging av 187 leiligheter fordelt på 14 bygg i første del av et nytt boligområde på Landåsjordene sentralt i Asker. Kontrakten har en totalverdi på om lag 630 millioner kroner ekskl. mva. Landås Pluss bygges med bærekraftige løsninger, deriblant geovarmeteknologi, felles varmepumpeløsning og vannbåren gulvvarme. De […]


Ydalir skole og barnehage nominert til prisen for Årets Bygg 2019

I slutten av mars skal Byggegallaen gå av stabelen og i den anledning har en jury plukket ut kandidater til prisen for Årets Bygg og Årets Anlegg. Vi er meget stolte og glade over at vårt prosjekt Ydalir skole og barnehage er blant de nominerte til Årets Bygg 2019! – Vi hadde i år uvanlig […]


Bygger kontorbygg i hjertet av Göteborg

Illustrasjon to bygg - et på 6 etasjer, et på 16

Betonmast Göteborg har signert avtale med Stena Fastigheter om bygging av et nytt kontorbygg, ”Stuveriet” i hjertet av Göteborg. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på cirka 190 millioner svenske kroner, ekskl. mva. Stuveriet vil bestå av 16 etasjer med café, bistro og sportslounge. På plan 13 planlegges en terrasse med flott utsikt […]


Bygger lager for Forsvarsbygg

Betonmast Trøndelag har signert avtale med Forsvarsbygg om bygging av et lager-, logistikk- og kontorbygg på Værnes militære flyplass. Avtalen er en totalentreprise med samspill, og har en verdi på cirka 130 millioner norske kroner, ekskl. mva før opsjoner. Bygget oppføres i stål og sandwich- samt prefabrikerte betongelemeter. Samlet bygningsmasse er anslått til 6 900 m2 […]