Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Horten Industripark AS om bygging av en industripark i Horten. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 840 millioner norske kroner, ekskl. mva.

Det nye signaturbygget i Horten Industripark skal bestå av næringsbygg og produksjonslokaler. Samlet BTA er ca 45 000 m2, og prosjektet skal sertifiseres BREEAM-NOR 6.0 Very Good med energiklasse A.

Den planlagte bygningen blir et kombinert industri- og kontorbygg og skal eies av Horten Industripark.

Skryter av samarbeidet i prosjektteamet

– Jeg vil berømme prosjektteamet fra Betonmast Buskerud-Vestfold og Horten Industripark, som de siste 14 månedene har utviklet fremtidens kontor- og produksjonsbygg. Teamet har gjennom tett dialog, godt samspill og bruk av moderne planleggingsverktøy skapt et svært spennende bygg skreddersydd for en kvalitetsbevisst leietaker. Nå gleder vi oss til å stikke spaden i jorda, sier Kristian Gjestemoen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold.

– Betonmast Buskerud-Vestfolds hovedstrategi er å utvikle spennende samspillsprosjekter med profesjonelle flergangsbyggherrer. Samarbeidet med Redningsselskapet på RS Noatun og nå Horten Industripark er gode eksempler på at vi lykkes. Det siste året har vi jobbet godt i vårt marked og knyttet til oss flere samarbeidspartnere, noe som har resultert i flere spennende samspillskontrakter, avslutter en svært fornøyd Gjestemoen.

Imponert konsernsjef

Også Peter Sandrup, konsernsjef i Betonmast er imponert.

– Dette blir et stort og flott prosjekt der våre medarbeidere og samarbeidspartneres samarbeid og kompetanse bidrar til bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, uttaler han.

– Vi ønsker å drive bransjen fremover både med tanke på bærekraft, samspill og innovasjon. Ikke minst liker vi å sette spor og bygge signalbygg – slik dette bygget er et eksempel på. Prosjekter av denne størrelsen og kompleksitet er ikke hverdagskost selv for Betonmast. Nå ser vi frem til en videreføring av det gode samarbeidet med Horten Industripark også i utførelsesfasen av dette flotte prosjektet, avslutter Sandrup.

Etter planen starter byggingen i løpet av andre kvartal 2023. Med en forventet byggetid på 37 måneder skal prosjektet ferdigstilles i juni 2026.

Fornøyd byggherre

– Samspill- og utviklingsperioden har vært lærerik og preget av en vilje til å få til gode, fremtidsrettede og skreddersydde løsninger for alle parter. Vi gleder oss over å ha Betonmast Buskerud-Vestfold med oss i prosessen med å bygge et levende kompetanse- og industrimiljø i Horten Industripark, sier Odd Rune Nærsnes, daglig leder i Horten Industripark.

Leietaker er Kongsberg Gruppen

Leietaker er Kongsberg Gruppen, som nå samler sin virksomhet i Horten i et effektivt og bærekraftig bygg, både med tanke på kontordelen og industriproduksjonen.

– Vi har gått grundig til verks for å klargjøre våre ønsker og behov for å få til et effektivt og miljøbevisst bygg, både med tanke på kontordelen industriproduksjonen. Vi har blant annet behov for et nøye planlagt anlegg for bærekraftig produksjon av undervannsrobotikk og hydroakustikk, slik at vi kan møte fremtidens etterspørsel av våre verdensledende produkter. I tillegg hadde vi et stekt ønske om å forbli i Horten med tanke på byens gode teknologikompetanse. Vi gleder oss til å flytte inn i et spesialtilpasset bygg i 2026, sier Martin Wien Fjell, administrerende direktør i Kongsberg Sensors & Robotics.

Illustrasjon område, fugleperspektiv, vann, glassfasader, blå himmel
Prosjektet ligger i maritime og historiske omgivelser i Horten Industripark. Prosjektet blir fremtidsrettet og bærekraftig, og skal sertifiseres etter BREEAM-NOR 6.0 Very Good og energiklasse A. Illustrasjon: KMS Arkitekter