Store miljøgevinster fra gjenbruk av teglstein på Veum


Bygger om skole til lokaler for helseformål for Averøy kommune


Vil gjenbruke så mye som mulig. – Etterlyser over 100.000 brukte teglstein


Rehabiliterer Tordenskiolds gate 5 i Oslo


Betonmast er innstilt for rehabilitering og nybygg av Trondheim Katedralskole