Vil gjenbruke så mye som mulig. – Etterlyser over 100.000 brukte teglstein


Rehabiliterer Tordenskiolds gate 5 i Oslo


Betonmast er innstilt for rehabilitering og nybygg av Trondheim Katedralskole