Nyheter Betonmast Trøndelag

Betonmast er innstilt for rehabilitering og nybygg av Trondheim Katedralskole

2. desember 2021

Betonmast Trøndelag er innstilt av Trøndelag Fylkeskommune for rehabilitering og nybygg av ærverdige Trondheim Katedralskole, populært kalt «Katta». Kontraktsverdien er foreløpig anslått til om lag 190 millioner kroner ekskl. mva.

Oppgraderer Norges eldste skole til en moderne institusjon

Katta ble stiftet i 1152 og er dermed Norges eldste skole. Nå skal skolen rehabiliteres og bygges ut for å kunne ta imot enda flere elever. Prosjektet omfatter ombygging/rehabilitering og utvikling av dagens bygningsmasse samt nybygg. Samlet bruttoareal i eksisterende bygningsmasse er ca. 12 350 kvadratmeter, mens nybyggareal er estimert til mellom 3 800 og 6 400 m2 avhengig av valg av endelig løsningsforslag. Skolen skal ha et elevtall på 780 fra 2025.

– Katta, med dens unike historie og beliggenhet, er en svært kjent og kjær institusjon i Trondheim. Dette er dermed en helt spesiell jobb for oss i Betonmast Trøndelag, og vi går i gang med prosjektet med en stor porsjon respekt. Samtidig ser vi frem til å oppgradere skolen til en moderne institusjon, i samhandling med våre partnere, utbygger og riks- og byantikvar. Sammen skal vi finne løsninger som ivaretar historien, samtidig som vi legger til rette for et godt og sterkt forbedret læringsmiljø, til glede for alle skolens brukere, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag.

Utviklingsfase med samspill

Prosjektet vil ha en utviklingsfase med samspill som løper til januar 2023. Partene skal sammen komme frem til en målpris som vil danne grunnlag for kontrakt for gjennomføringsfasen. Prosjektet vil gjennomføres som en totalentreprise, med åpen bok og insitamenter til samspill lagt til grunn.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med rådgivende ingeniører i Rambøll, Henning Larsen arkitekter (tidligere Rambøll arkitekter), og Rolvung og Brøndsted arkitekter. Alle parter har spilt på lag og bidratt med god faglig kompetanse. Blant annet er byutvikling og vern gjennom bruk vektlagt fra arkitektenes side. Det er også bærekraftig å bruke eksisterende bygningsmasse tilpasset fremtidig bruk, sier Utvik.

– Også samarbeidet med de lokale entreprenørene Argon Elektro, Tung Rør og Teknisk ventilasjon har vært godt. Sammen har vi spilt hverandre gode – og funnet gode mulige løsninger i designforslaget vi har lagt til grunn i anbudsfasen. Nå ser vi fram til å fortsette den videre utviklingen av prosjektet sammen med våre partnere og Trøndelag Fylkeskommune, avslutter Utvik.

Stolt konsernsjef

Konsernsjef Jørgen Evensen er stolt av sine kolleger i Trøndelag:

– Betonmast Trøndelag har nok en gang demonstrert sin konkurransekraft, og landet en ny og prestisjefylt jobb innen skole- og utdanningssektoren. Tidligere i år vant selskapet jobben med å bygge 800 studentleiligheter i byen. Nå skal vi i tett samspill med partene i prosjektet bidra til å løfte læringsmiljøet ved Katta. Jeg er svært stolt av våre dyktige medarbeidere, og gleder meg til vi kommer i gang, sier Jørgen Evensen.

Illustrasjonsbilde skolegård
Betonmast Trøndelag har god erfaring med bygging av gode skolebygg. Gjennom rehabilitering og nybygg av ærverdige Trondheim Katedralskole skal de legge til rette for et godt og sterkt forbedret læringsmiljø til glede for skolens brukere. Illustrasjonen viser foreløpig designforslag. Illustrasjon: Rolvung og Brøndsted arkitekter og Henning Larsen arkitekter.
Ny og gammel arkitektur skal spille på lag i oppgraderingen av historiske Trondheim katedralskole. Illustrasjonen viser foreløpig designforslag. Rolvung og Brøndsted arkitekter og Henning Larsen arkitekter.