Betonmast Røsand skal bygge om gamle Bremsnes barneskole til nye moderne lokaler som skal benyttes til helseformål i Averøy kommune. Prosjektet med Averøy kommune har en kostnadsramme på ca. 50 millioner.

Lokaler til helseformål i kommunen

Det gamle skolebygget på Bremsnes skal strippes og bygges opp igjen fra de bærende betongkonstruksjonene. Prosjektet omfatter et nytt dagsenter for psykisk helse, hvor drøye 20 ansatte skal jobbe med behandling, rehabilitering og forebygging i tilrettelagte lokaler. Det blir ulike typer behandlingsrom for både ergo- og fysioterapi, egen kontorfløy for de ansatte, full oppgradering av gymsalen, samt nye anlegg på alle tekniske fag og fasiliteter.

Gjenbruk og nybygg

Prosjektet legger opp til en kombinasjon av gjenbruk og nybygg. Det som kan beholdes av det gamle skolebygget skal gjenbrukes kombinert med nye konstruksjoner til nye formål, både utvendig og innvendig.

God erfaring

– Vi er glade for å kunne bidra til å oppgradere helsetilbudet i kommunen. Vi har lang og god erfaring med å samarbeide med Averøy kommune, blant annet ved bygging av Kårvåg skole. Vi har også god erfaring med bærekraft og gjenbruk av eksisterende bygg, blant annet gjennom totalrehabiliteringen av Rokilde omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

Les også artikkel fra Tidens Krav: Skal bygge nytt omsorgsbygg til 50 millioner: – Det er viktig å bidra til hjemkommunen vår

Ny hverdag

– Det blir en helt ny hverdag for både ansatte og brukere, sier ordfører Ingrid Rangønes i Averøy kommune, og legger til at det legges opp til et samspill med frivilligheten for aktivitetstilbud i gymsalen. Bygget blir totalt på nærmere 2.000 kvadratmeter. Kommunens omsorgsplan er i sin tur tuftet på den nasjonale reformen Leve hele livet, som handler om gode tjenester innen psykisk og fysisk helse livet ut.

Byggestart er estimert til fjerde kvartal 2023, med ferdigstillelse i andre kvartal 2025.

Foto øverst: Kontraktsignering på kommunehuset. Foran sitter: Ingrid Ovidie Rangønes og Eskild Røsand. Bak fra venstre: Berit Hannasvik, Kjell Lyngstad, Kjetil Leirbekk og Roy Tore Misund. Foto: Trond Hasselø, Tidens krav

 

Illustrasjon, tegning, arbeidstegning, visualisering, terrengstreker, fugleperspektiv, skolebygg

Visualisering: SIGN Arkitektur