Prosjektdetaljer
Kunde Kristiansund kommune
Virksomhet Betonmast Røsand
Prosjekttype Helse
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 167 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2018
Ferdig dato 15. mars 2020
Kontakt Eskild Røsand

Et eldre sykehjemsbygg ble revet ned til råbygg, og deretter gjenreist og tilpasset dagens krav og standarder. Nye Rokilde består av 38 leiligheter fordelt på fem etasjer, med en førsteetasje med dagaktivitetstilbud, en stor utendørs sansehage og gangbruer til et nærliggende sykehjem og et helsehus. Prosjektet er tilrettelagt for demente både innomhus og utomhus, med det nyeste innen moderne velferdsteknologi.

Bygget ble overlevert hele tre og en halv måned før kontraktsdato. En konstruktiv samspillsfase, tidlig involvering, godt samarbeid og bruk av digitale løsninger som skanning, BIM-modell og LEAN har ført til rasjonell og effektiv bygging.

– Vi hadde en samspillsfase som varte i et halvt år, og vi fikk god anledning til å bli kjent med prosjektet tidlig i prosessen. Det lot oss se mulighetene i prosjektet, og vi skjønte at hvis vi planla riktig, for eksempel med elementer i yttervegger og tak, kunne vi spare mye tid. Vi har hatt fokus på fremdrift, og har tatt i bruk LEAN-tankegangen i planleggingen. Vi ar også hatt god suksess med å involvere alle underentreprenører i prosessen.
Håvar Slatlem, prosjektleder i Betonmast Røsand.

 

– Totalentreprenør og deres underentreprenører har vært veldig på med å foreslå løsninger.
Helse- og omsorgsfaglig prosjektleder for Kristiansund kommune Anni Merete Jensen

Les mer på bygg.no