Betonmast Røsand

Betonmast Røsand bygger alle typer bygg, og er en av Midt-Norges største entreprenører innen bygg og anlegg.

Virksomheten ble startet opp i 1964, og ble kjøpt av Betonmast i 2013. Våre ansatte består av dyktige fagarbeidere, kompetente ingeniører og en velfungerende stab. Med kontor på Averøy ved Kristiansund har vi Nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge som hjemmemarked.


Gjennomføring av oppdrag

Rådgivning er en viktig del av arbeidsprosessen. Erfaring og kunnskap skal komme kunden til gode allerede i planleggingsfasen. Når utgangspunktet, bruksområdet og kundens behov er kjent, kan vi skreddersy løsningene og tilpasse produktet optimalt. Med på laget har vi kvalitetsbevisste leverandører, underentreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører. Betonmast Røsandstår for kvalitet, kompetanse og muligheter for kunder og ansatte.

Mange av selskapets prosjekter gjennomføres i samspillsentrepriser, mens resten er ordinære totalentrepriser. De fleste av prosjektene er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å imøtekomme alle involverte aktører i prosjektet. Byggene skal alltid leve opp til kundens forventninger, både i form av kvalitet, tidsrammer og avtalt pris.


Kontaktinformasjon

Betonmast Røsand

Besøksadresse

Næringsveien 18
6530 Averøy

Postadresse

Næringsveien 18
6530 Averøy

Telefon: +47 71 51 79 00

E-post: rosand@betonmast.no

Org.nr.: 918 510 532

Fakturainformasjon


Betonmast Røsand

Næringsveien 18
6530 Averøy

+47 71 51 79 00