Prosjektdetaljer
Kunde Averøy kommune
Virksomhet Betonmast Røsand
Prosjekttype Helse
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 50 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Fjerde kvartal 2023 - andre kvartal 2025
Kontakt Eskild Røsand

Ombygging av den gamle Bremsnes barneskole til moderne helsefasiliteter for Averøy kommune.

Det gamle skolebygget skal strippes og bygges opp igjen fra de bærende betongkonstruksjonene. Prosjektet legger opp til en kombinasjon av gjenbruk og nybygg. Det som kan beholdes av det gamle skolebygget skal gjenbrukes kombinert med nye konstruksjoner til nye formål, både utvendig og innvendig.

Det oppgraderte prosjektet vil huse et nytt dagsenter for psykisk helse, inkludert behandlingsrom for ergo- og fysioterapi, kontorer for ansatte, oppgradert gymsal, og tekniske oppgraderinger.

Betonmast Røsand har tidligere samarbeidet med Averøy kommune, blant annet ved bygging av Kårvåg skole. Selskapet har også erfaring med bærekraft og gjenbruk av eksisterende bygg, blant annet gjennom totalrehabiliteringen av Rokilde omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune.

Prosjektet på Bremsnes har en kostnadsramme på omtrent 50 millioner kroner. Byggestart er estimert til fjerde kvartal 2023, med forventet ferdigstillelse i andre kvartal 2025.

Les også nyhet om kontraktsinngåelsen her.