Betonmast Røsand er innstilt av Kristiansund kommune for bygging av en ny barneskole i Kristiansund. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 200 millioner kroner, ekskl. mva.

Den nye skolen skal erstatte to skoler i Kristiansund, Dalabrekka skole og eksisterende Goma barneskole. Eksisterende skole skal rives, før en ny skole settes opp på samme tomt.

Samfunnsprosjekt

Skolen blir vel 5 100 m2 med tilhørende stort utomhusområde til glede for cirka 400 elever i Kristiansund kommune.

– Det er veldig gledelig å få bidra til nok et stort og viktig samfunnsprosjekt for Kristiansund kommune. Vi er nettopp ferdig med en skole av tilsvarende størrelse i nabokommunen Averøy, og ser virkelig fram til å starte opp prosjektet til høsten, sier daglig leder i Betonmast Røsand, Eskild Røsand.

– Å satse på skolen er å satse på framtida, og det er en klar prioritering fra bystyret som nå blir realisert, sier en fornøyd ordfører, Kjell Neergaard.

Felles mål og godt samarbeid

– Vi er svært glade for at byggeprosjektet har kommet så langt, og om to år begynner elever, lærere og andre fagfolk fra Dalabrekka og Goma skole på ny og framtidsrettet skole på Goma, sier Olaug Haugen, kommunalsjef for oppvekst. – Vi ser fram til et godt samarbeid med Betonmast AS, som har erfaring fra å bygge nye skoler på Nordmøre og i andre deler av landet.

Oppstart er avhengig av endelig godkjent reguleringsplan, men estimeres til tredje kvartal 2023, med ferdigstillelse i andre kvartal 2025.

– Godt samarbeid og god dialog underveis blir avgjørende for å lykkes. Vi har gjennom flere store prosjekt for Kristiansund kommune vist at vi er to parter som jobber mot felles mål, og jeg er helt sikker på at dette vil være et suksesskriterie også for dette prosjektet, avslutter Eskild Røsand.

Illustrasjon øverst: Norconsult