Nyheter Betonmast Oslo

Rehabiliterer Tordenskiolds gate 5 i Oslo

30. juni 2022

Betonmast Oslo har inngått avtale med Tordenskiolds Gate 5 AS, som eies 50/50 av Anthon Eiendom AS og Blomqvist om rehabilitering av det ærverdige Blomqvist-bygget i Oslo sentrum. Kontrakten er en totalentreprise i samspill.

Prosjektet innebærer rehabilitering av den 108 år gamle bygården som blant annet inneholder ca. 1 400 kvadratmeter arealer for et tidligere kunstgalleri. Eksisterende lokaler og fasader av verneverdi skal oppgraderes, mens ny og attraktiv takterrasse og innglasset lysgård skal etableres. Det blir fokus på gode rehabiliteringsløsninger, og gjenbruk så langt det er mulig.

– Gjennom flere prosjekter for Anthon Eiendom AS de senere årene, har vi erfart et godt samarbeid som får fram det beste i alle parter, samt gode og lønnsomme løsninger for prosjektene. Vi setter pris på tilliten, og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet, sier Stine Aa. Pedersen, daglig leder i Betonmast Oslo.

Byggeperiode er fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023.

Bygård i Oslo fugleperspektiv
Rehabiliteringen av Tordenskiolds gate 5 omfatter en 108 år gammel bygård, der eksisterende lokaler og fasader av verneverdi skal oppgraderes, mens ny og attraktiv takterrasse og innglasset lysgård skal etableres. Det blir fokus på gode rehabiliteringsløsninger, og gjenbruk så langt det er mulig. Foto: Betonmast | Christian Mjønerud