Nyheter Betonmast Buskerud-Vestfold

Godt samarbeid gir vellykket og bærekraftig prosjekt på RS Noatun i Horten

13. mars 2023

På RS Noatun 2, Redningsselskapets nye hovedkvarter/hjem sør for Horten, har et overnattingsbygg og en multihall reist seg de siste par årene. Betonmast Buskerud-Vestfold er nå godt i gang med byggingen av et kontorbygg. De involverte melder om et vellykket og svært godt samarbeid, som fører til bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

– Gjennom flere års godt samarbeid, har vi lært hverandre å kjenne. Området rundt RS Noatun med de tre byggene er utviklet i tett samspill, og har oppnådd bærekraftige, konstnadsbesparende, energivennlige og optimale tekniske løsninger. Vi har vektlagt god kommunikasjon, påvirkningsmuligheter, involvering, åpenhet og tillit for å få et vellykket prosjekt. Det har vi i høyeste grad fått til, sier Arne Midtbø, prosjektleder i Betonmast Buskerud-Vestfold.

Kveldshimmel, bygning, to etasjer
Overnattingsbygget med 44 rom sto ferdig i september 2022. Foto: Betonmast, Tom Richard Holm

Klar miljøstrategi

– I samspillsgruppa satte vi oss tidlig en klar miljøstrategi, som har vært retningsgivende gjennom hele prosjektet. Det gode samarbeidet og en tydelig miljøstrategi har ført til flotte kvalitetsbygg på RS Noatun, sier Midtbø.

– Vi kom blant annet fram til gode løsninger for og de 20 energibrønnene. Solcellepaneler på taket gir strøm til pumpene, som igjen genererer strøm. I praksis kan vi si at vi har gratis energi og 0 energiforbruk. Vi endret også kontorbyggets opprinnelige plassering, for å unngå mye graving, spunting og kalkstabilisering grunnet utfordrende grunnforhold. Dette sparer vi blant annet ca 2 millioner kroner på bare i redusert kalkstabilisering. I tillegg kommer reduserte kostnader og miljøbesparelser i forbindelse med lite spunting og graving, fortsetter Midtbø.

Idrettsbygg, parkeringsplass

RS Hallen bygges i massivtre, og skal romme basseng og idrettshall. Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter

– Multihallen med treningsbasseng var planlagt bygget i tradisjonelle stål- og sandwichelementer. Vi foreslo å også bygge dette i massivtre, slik som de andre byggene på RS Noatun. Med dagens stålpriser ble dette billigere, samt at vi med massivtre får prefabrikkerte yttervegger og stendere inne, og dermed også lite avfall grunnet minimalt med kapp. Massivtre gir også godt inneklima og tre er en fornybar ressurs, forklarer Midtbø.

Av andre gode løsninger kan det nevnes at prosjektets høye miljøfokus har ført til lite avfall i byggeprosessen.

–  Sammen med byggherren satte vi et mål om under 20 kg/m2. Per nå er vi helt nede i 16 kg/m2 når vi ikke regner med pælekapp. Det er vi veldig fornøyd med, sier Midtbø.

– I tråd med miljøstrategien bisto en økolog med å velge løsninger som fremmer lokal flora og fauna. Utgravde masser ble omplassert til andre steder på tomta, i stedet for å kjøres bort. Et annet viktig punkt var å optimalisere arealbruken i prosjektet, sier Midtbø, og viser til et utsagn fra samarbeidspartnerne Haugen/Zohar Arkitekter: «De mest miljøvennlige arealene er de som ikke bygges.»

Innendørs, basseng
En helikopter-simulator skal gjenbrukes, og flyttes fra Bakkenteigen til Noatun. Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter

Langt og godt samarbeid preget av tillit

RS Noatun 2 er en videreføring av samarbeidet mellom Redningsselskapet og Betonmast fra 2017, da Betonmast bygget et kurs- og konferansesenter for Redningsselskapet på samme sted. Prosjektet ble nominert til Årets Bygg i 2017, og høytidelig åpnet av HM Kong Harald i januar 2018.

– Det var selvsagt svært gledelig at Redningsselskapet kom til oss med planene for RS Noatun 2, og et ønske om å fortsette det gode samarbeidet fra 2017. Samarbeidet er preget av høy grad av tillit, og planleggingen og gjennomføringen av prosjektet viser at vi oppnår gode resultater både med tanke på bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som vil komme fremtidige generasjoner i Redningsselskapet til gode, sier daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold, Kristian Gjestemoen.

– Betonmast Buskerud-Vestfolds hovedstrategi er å utvikle spennende samspillsprosjekter med profesjonelle flergangsbyggherrer, slik Redningsselskapet og Horten Industripark er gode eksempler på.

Det siste året har vi jobbet godt i markedet og knyttet til oss flere samarbeidspartnere, noe som har resultert i flere spennende samspillskontrakter, avslutter Gjestemoen.


Kristian Gjestemoen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold. Foto: Alessandra Langum

Fornøyd byggherre

– RS Noatun bygges under mottoet «Ett hjem. Ett hjerte». RS Noatun bygges for å skape et hjem der Redningsselskapet bygger sin kultur for fremtiden og en arena der vi møter våre partnere og venner, sier Martin Fuhr Bolstad, fungerende direktør marked og kommunikasjon i Redningsselskapet.

– Det er da spesielt hyggelig at anlegget får et klart arkitektonisk preg med linjer tilbake til norsk trehustradisjon, samtidig som vi peker fremover med bærekraftig materialbruk og fremtidsrettede løsninger for bærekraftig drift. Våre samarbeidspartnere i Betonmast og Haugen/Zohar Arkitekter er sterkt medvirkende til at Redningsselskapet kan bygge dette fantastiske anlegget innenfor den tid og rammer som er satt av, avslutter Bolstad.

Kontorbygg, tre etasjer, grønne omgivelser

Kontorbygget ble flyttet fra opprinnelig plassering, slik at prosjektet sparte både kostnader og miljøet bed å redusere graving, spunting og kalkstabilisering. Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter