Betonmast Eiendom har sammen med Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB) inngått intensjonsavtale om utvikling av Storgata 24-26 sammen med Gjøvik Skofabrikk. Tomten øverst i Storgata i Gjøvik har et stort potensial for parkering, næringsarealer og bolig.

God erfaring med samarbeid mellom partene

Prosjektet blir gjennomført av Betonmast Eiendom og Gjøvik og Omegn boligbyggelag (GOBB), i samspill med entreprenørselskapet Betonmast Innlandet og Gjøvik Skofabrikk. Gjøvik Skofabrikk deltar aktivt i samarbeidet fram mot regulering og særlig med hensyn til utvikling av næringsarealer og sko-/idrettsmuseum.

Betonmast Eiendom og GOBB kan se tilbake på mange vellykkede samarbeidsprosjekter gjennom årene, blant annet utbyggingen på Vikenstranda, Bjørnsveen Panorama og på Lena. Også det nye prosjektet på den 3,5 dekar store tomta i Storgata i Gjøvik gjennomføres i samspill med entreprenøren Betonmast Innlandet.

Utvikler og løfter sentralt område

– Vi er utrolig godt fornøyde med å ha landet denne avtalen med GOBB og Gjøvik Skofabrikk, uttaler Hans Jørgen Lundby, finansdirektør i Betonmast Eiendom. Vi ser store muligheter for å utvikle og løfte dette sentrale området øverst i Storgata i Gjøvik. Sammen med kommunens planavdeling, våre arkitekter og Gjøvik Skofabrikk gleder vi oss til å se hvilke muligheter dette kan gi for en ytterligere urbanisering av Gjøvik sentrum.

– Våre tidligere erfaringer med samarbeid med GOBB og Betonmast Innlandet gjør at vi føler oss trygge på at dette blir et spennende prosjekt som også vil komme byen og byens befolkning til gode. Samtidig er vi glade for at vi kan bidra til å ivareta historien rundt Gjøvik skofabrikk gjennom opprettelsen av et sko- og idrettsmuseum, avslutter Lundby.

Busker, trør, vinter, parkering, skrånende tomt
Slik er den aktuelle tomta i dag. Nå skal grunnforholdene undersøkes, før området utvikles og detaljreguleres. Prosjektet blir vinn-vinn for både utbyggere, byens befolkning, kommunen og grunneiere, der parkering, boliger, næringsarealer og et museum kan kombineres. Foto: Tomas Jevne / Oppland Arbeiderblad.
Foto ovenfra av Gjøvik bysentrum, markert tomteområde
Tomta ligger sentralt plassert øverst i Storgata i Gjøvik. Prosjektet passer godt med kommunens planer og behov, og vil løfte området til det beste for alle. Montasje: Betonmast/Google.

Vinn-vinn-situasjon for byen

– Vi gleder oss til å ta fatt på dette prosjektet sammen med Betonmast og Gjøvik Skofabrikk. Området er i samme kvartal som Farverikvartalet, og en boligblokk her vil fullføre denne delen av sentrum på en fin måte, sier Tom Søgård, administrerende direktør i GOBB.

– Samtidig gir dette kommunen en gyllen mulighet til å få realisert sitt lenge etterlengtede parkeringshus i sentrum. Kommunen har sjøl gjennom en omfattende analyse pekt på at dette er det beste stedet for et slikt sentralt parkeringsanlegg. Dette blir derfor en vinn-vinn-situasjon for alle der vi kan kombinere parkeringsanlegg, boligblokk, næringsareal på gateplan øverst i Storgata og ikke minst et museum midt i sentrum. Gjøvik Skofabrikk har en utrolig flott historie og de har tatt vare på mye som virkelig bør komme offentligheten for øye, avslutter Tom Søgård i GOBB.

Interessert i historie? Les mer om Gjøvik Skofabrikk på lokalhistoriewiki. 

Fornøyd grunneier

– Vi ønsker å utvikle tomteområdet slik at Gjøvik kan utvikle seg til å bli en mer «enhetlig» by, hvor et nytt tyngdepunkt øverst i Storgata balanseres mot tyngdepunktet rundt CC. Slik vil vi kunne få økt gjennomstrømning/vrimling av folk fra nederst til øverst i hovedgata vår. Vi gleder oss spesielt til planene om et nytt idrettsmuseum hvor Gjøvik Skofabrikk kan presentere produkter, maskiner, bilder med mer, som viser utviklingen innenfor idrettshistorien fra ca. 1940 til 1990/2000 tallet, sier grunneier Kirsten Onsrud i Gjøvik Skofabrikk.

fem personer rundt et møtebord, innendørs

VIL UTVIKLE: Kommunedirektør Kari Sollien (til venstre), daglig leder i Gjøvik Skofabrik Kirsten Onsrud, styreleder i Storgata 24-26 AS Harald Klundby, GOBB-direktør Tom Søgård og finansdirektør i Betonmast Eiendom Hans Jørgen Lundby. Foto: Tomas Jevne / Oppland Arbeiderblad.