Betonmast Innlandet har signert kontrakt med Bane Nor Eiendom og Tema Eiendom om bygging av prosjektet Parkgata byggetrinn 2 og 3 på Gjøvik.

Kontrakten gjennomføres i to faser, der første fase er i samspill frem mot sommeren. Gitt at partene når målsum for prosjektet, vil fase 2 vil gjennomføres som en totalentreprise. Forventet verdi på totalentreprisen er om lag 340 millioner kroner, ekskl. mva.

Prosjektet har forbehold om signerte leiekontrakter.

Parkgata byggetrinn 2 og 3 omfatter bygging av et næringsbygg bestående av to bygningskropper over en felles parkeringskjeller. Samlet areal er på 12 900 m2 BTA. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter BREAAM-NOR v6.0, samt ha energimerke A.

Prosjektet skal kobles sammen med allerede bygget byggetrinn 1 via en gangbro mellom byggetrinn 2 og 1. Parkgata ligger tett på Gjøvik tog- og busstasjon.

– Betonmast kjenner Gjøvik-markedet godt fra tidligere prosjekter, så det gleder oss å kunne være med å realisere et nytt stort næringsprosjekt i byen i lag med en byggherre vi kjenner godt fra før. Vi ser frem til nok et godt samarbeidsprosjekt med Tema Eiendom, sier Ståle Kværndal, daglig leder i Betonmast Innlandet.

Byggestart er estimert til høst 2023 med ferdigstillelse våren 2025.