Nyheter Betonmast Trøndelag

Her svikter grunnen – nå rives bygget i Klostergata 56 i Trondheim og erstattes med over 120 nye studentboliger

30. mai 2023

Sit bygger 123 nye studentboliger i Klostergata 56, meget sentralt i Trondheim. Betonmast Trøndelag blir totalentreprenør på prosjektet og fredag ble kontrakten verdt om lag 160 millioner signert.

Prosjektet består av én bygning med en samlet bruksareal på ca. 3 000 m2. I tillegg kommer riving av eksisterende bebyggelse og opparbeidelse uteområder.

– Det er et stort behov for studentboliger i Trondheim og dette prosjektet har vi jobbet for lenge! Med ny kostnadsramme for 2023 så lot det seg endelig gjennomføre. Med realisering av over 120 sentrale studentboliger bidrar vi til å lette litt på studentboligmangelen i byen, sier Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit.

Dette bygget på Øya i Trondheim skal rives og erstattes med dobbelt så mange studentboliger. Her er Sit og Betonmast Trøndelag på befaring. F.v: Arvid Eriksen Skjervik, Svein Sødahl Kvam, Tom Utvik, Audhild Kvam, Ola Kotheim, Aleksander Vestermo og Lisbeth Glørstad Aspås

 

Det gamle bygget på eiendommen i Klostergata 56 har tidligere huset 63 studentboliger. I senere tid er det oppdaget bevegelser i bygget. Årsaken er at det står på en gjenfylt bekkedal et steinkast unna Nidelva. Eksisterende bygg må derfor rives.

Nytt bygg blir mer arealeffektivt og vil gi plass til nesten dobbelt så mange studentboliger.

Etter en god samspillsperiode, ser vi nå frem til en videreføring av det gode samarbeidet med Sit også i utførelsesfasen av dette prosjektet, sier Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag.

Etter planen starter byggingen i løpet av andre kvartal 2023, med forventet ferdigstillelse i andre kvartal 2025.

Kontrakten mellom Sit, ved administrerende direktør Audhild Kvam, og totalentreprenør Betonmast Trøndelag, ved daglig leder Tom Utvik ble signert på fredag. Prosjektet er ventet å ha en kostnad på om lag 180 millioner kroner inkl. moms.