Boligbygg


Å bygge nye boliger som dine kunder vil trives i, er en spennende prosess for deg som byggherre, for dine kunder og for oss som utbygger.

Betonmast er blant landets mest erfarne boligbyggere. Vi har mye utviklingskompetanse, og kan tilby tomteeiere og byggherrer ekspertise fra A til Å i et boligprosjekt. I tett samspill med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere vurderer vi hvilke muligheter tomten gir og finner de beste løsningene, utforming og materialvalg.

I Betonmast Boligbygg har vi prosjektering og produksjon i samme hus, og kan bistå helt fra utviklingsstadiet, via regulering, rammesøknad, prosjektering helt frem til selve byggingen og til slutt til innflyttingsklare boliger.

La oss sammen bygge gode og rasjonelle boliger til beste for både utbygger, beboere og oss som entreprenør.