Betonmast Boligbygg

Betonmast Boligbygg er en av Norges mest erfarne boligbyggere, og påtar seg store og komplekse boligprosjekter i Stor-Oslo-regionen. Med 60 års erfaring med industriell boligproduksjon har selskapet produsert og overlevert mer enn 50.000 boliger.

Betonmast Boligbygg har en solid prosjektorganisasjon og dyktige, fast ansatte tømrere og betongarbeidere. Selskapet har i mange år vært en foregangsbedrift i arbeidet med lærlinger.

Les om våre store og komplekse boligprosjekter her

Bygger leiligheter for 900 millioner på Lørenskog – Betonmast


Erfaring med effektive løsninger

Mange års tett samarbeid mellom prosjekteringsfagene og produksjonsapparatet har gitt en unik forståelse for effektive, praktiske og byggbare løsninger på tvers av fagene i et boligprosjekt.

Frem til juni 2022 inkluderte Betonmast Boligbygg en egen prosjekteringsavdeling bestående av statikere, bygningsfysikere, arkitekter og utomhusarkitekter. Erfaringene herfra kommer alle parter i prosjektene til gode også i tiden fremover.

Les her: Norconsult overtar prosjekteringsmiljøet i Betonmast Boligbygg • Byggeindustrien

 


Kontaktinformasjon

Betonmast Boligbygg

Besøksadresse

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

Postadresse

Postboks 9416
Grønland
0135 Oslo

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: boligbygg@betonmast.no

Org.nr.: 935 499 151

Fakturainformasjon


Betonmast Boligbygg

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80