Betonmast Boligbygg

Betonmast Boligbygg er blant landets mest erfarne boligbyggere. Kjerneområdet vårt er standardisert boligbygging, men vi har også bred erfaring med integrerte bolig- og næringsprosjekter. Med over 50 års erfaring med industriell boligproduksjon har vi overlevert mer enn 50.000 boliger. Målet er å være en av landets fremste boligutviklere og boligprodusenter også de neste 50 år.


Gjennomføring av oppdrag

Betonmast Boligbygg har en unik modell med prosjektering og produksjon i samme organisasjon. Dermed kan vi tilby byggherren bistand fra oppstart av prosjektet til innflyttingsklare boliger. Reguleringsarkitektene ser hvilke muligheter tomten gir, arkitektene tegner ut tidsriktige boliger, og statikere og bygningsfysikere beregner i tråd med dagens forskrifter. Deretter overtar produksjonsapparatet, hvor prosjekt- og anleggsledelse i samarbeid med håndverkere produserer og ferdigstiller feilfrie boliger.

Les mer om prosjektering og produksjon hos Betonmast Boligbygg her.


Kontaktinformasjon

Betonmast Boligbygg

Besøksadresse

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

Postadresse

Postboks 9416
Grønland
0135 Oslo

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: boligbygg@betonmast.no

Org.nr.: 935 499 151

Fakturainformasjon


Betonmast Boligbygg

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80