Nyheter Samspill

Betonmast signerte kontrakt for rehabilitering og nybygg av Trondheim Katedralskole

23. juni 2023

Betonmast Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune har signert kontrakt for rehabilitering og nybygg av Trondheim Katedralskole. Verdien på totalentreprisen er på 400,3 millioner kroner, ekskl. mva., og byggestart estimeres til høsten.

– Katta, med dens unike historie og beliggenhet, er en svært kjent og kjær institusjon i Trondheim, så dette er en helt spesiell jobb for Betonmast, som vi går til med en stor porsjon respekt. Samtidig ser vi frem til å oppgradere skolen til en moderne institusjon, der vi skal ivareta historien samtidig som vi legger til rette for et godt og sterkt forbedret læringsmiljø, til glede for alle skolens brukere, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag.

Det var i desember 2021 at Betonmast ble innstilt av Trøndelag Fylkeskommune. Siden har partene utviklet prosjektet i samspill frem til dagens inngåelse av byggekontrakt.

Trondheim katedralskole, populært kalt «Katta», ble stiftet i 1152 og er dermed Norges eldste skole.

 

Nå skal skolen rehabiliteres og bygges ut for å kunne ta imot enda flere elever. Prosjektet omfatter ombygging/rehabilitering og utvikling av dagens bygningsmasse samt nybygg. Samlet bruttoareal i eksisterende bygningsmasse er ca. 10.000 m2, mens nybyggareal er på om lag 4 000 m2. Det er avtalt at prosjektet gjennomføres med Zeb-O, utslippsfri byggeplass og høye miljøambisjoner, særlig på ombruk og gjenbruk. Skolen skal ha et elevtall på 690 fra 2025.

Prosjektleder i Trøndelag Fylkeskommune, Vegard Eitrem, ser frem til å nå kunne realisere byggeprosjektet;

– Vi gleder oss til å komme i gang med en stor og viktig byggeoppgave for Katedralskolen og byen, der viktige målsettinger både for elever, ansatte og brukere av Trondheim sentrum skal tas vare på. Gjennom ombygging, rehabilitering og nye forbedrete uteområder og kommunikasjonslinjer er vi trygge på at skolen vil framstå som langt mer tidsmessig og i bedre kontakt med sine omgivelser. Dette vil gi bedre og videre rammer for læringsmiljøet, og vil gjøre skolen rustet for framtiden.

Byggestart avhenger av offentlige godkjenninger, men forventes i løpet av høsten. Denne sommeren jobber arkeologene for fullt for å klargjøre tomten for utbygging.

Konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast gratulerer sine kolleger i Trøndelag:

– Betonmast Trøndelag har nok en gang demonstrert sin konkurransekraft, og landet en ny og prestisjefylt jobb innen skole og utdanningssektoren. Jeg er svært stolt av våre dyktige medarbeidere, og gleder meg til vi kommer i gang, sier Peter Sandrup.