Nyheter Student

Betonmast ønsker talentfulle studenter velkommen til sommerjobb

28. juni 2023

Tirsdag 27. juni hadde vi gleden av å ønske over 20 sommerstudenter velkommen til Betonmast.

– Sommerjobben gir studentene en unik mulighet til å bli kjent med Betonmast, samtidig som vi får muligheten til å bli kjent med dem, sier Tarina Tveten Olimstad, HR-koordinator i Betonmast.

– Vi ønsker å gi dem et innblikk i bransjen og erfaring med å jobbe på byggeprosjekter. Gjennom aktiv deltakelse i prosjektarbeidet vil de få verdifull erfaring som vil bidra til deres personlige og faglige utvikling, fortsetter hun.

 

Dagen startet med en herlig lunsj etterfulgt av en inspirerende presentasjon av Betonmast på DEG8 sammen med konsernsjef Peter Sandrup. Deretter fikk studentene muligheten til å besøke Tollgarden/SG15, et historisk bygg fra 1926, hvor de fikk en praktisk forståelse for bærekraftig totalrehabilitering. Det var også en flott anledning til å bli kjent med prosjektet som snart skal overlevere fase 1 til byggherren Entra.

Tollgaarden eller Schweigaards gate 15 har vært brukt av Tolletaten helt siden bygget sto ferdig i 1926.

 

Prosjektleder Lars Erik Bøe Engen gir studentene en kort presentasjon av Tollgaarden-prosjektet.

 

– Vi tror på å dyrke nye perspektiver og tilføre energi til våre prosjekter gjennom samarbeidet med talentfulle studenter. Deres friske ideer og energi vil være med på å drive innovasjonen vår fremover. Vi ser frem til å være en del av deres vekst og utvikling hos Betonmast, og er overbevist om at de vil spille en viktig rolle i bransjen i årene som kommer, sier konsernsjef Peter Sandrup.

Tollgaarden består av seks etasjer pluss loft og kjeller. Fra 2. etasje og oppover skal bygget klargjøres for kontorvirksomhet, mens 1. etasje skal tilrettelegges for utadrettet virksomhet for å bringe nytt liv i gateplan i denne delen av byen. Bygget skal sertifiseres BREEAM Very Good.

 

Dagen ble avsluttet med en hyggelig middag og spennende aktiviteter på Oche, der vennskapelig konkurranse og samhold sto i fokus.

Vi ønsket å understreke at studentene er en verdifull del av vårt team, og vi er forpliktet til å sikre at de føler seg velkommen og ivaretatt hos Betonmast.

Vi ønsker våre sommerstudenter hjertelig velkommen og ser frem til å være en del av deres vekst og utvikling hos Betonmast!