Nyheter Betonmast Oslo

Betonmast rehabiliterer Tollgaarden for Entra

31. mai 2021

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Entra ASA om en totalrehabilitering av Tollgaarden i Schweigaards gate 15 i Oslo. Avtalen er en totalentreprise, og prosjektet starter opp i august.

Historisk bygg – bærekraftig totalrehabilitering

Schweigaards gate 15 har vært brukt av Tolletaten helt siden bygget sto ferdig i 1926. Bygget har blitt restaurert flere ganger og ulike deler er bygget om. Tolletaten flyttet ut i oktober 2019 og hele bygget skal totalrehabiliteres og klargjøres for nye leietakere.

– Vi ser frem til igjen å kunne ta på oss et oppdrag for Entra, og ikke minst til å bringe nytt liv til dette kjente signalbygget i Oslo, sier Ole-Bjørn Bakke, daglig leder i Betonmast Oslo.

Tollgaarden består av seks etasjer pluss loft og kjeller. Fra 2. etasje og oppover skal bygget klargjøres for kontorvirksomhet, mens 1. etasje skal tilrettelegges for utadrettet virksomhet for å bringe nytt liv i gateplan i denne delen av byen.

Bygget skal sertifiseres BREEAM Very Good.

God erfaring med Betonmast

– Tollgaarden er et historisk bygg, hvor vi nå skal videreføre eiendommens nesten 100 års lange historie i en fremtidsrettet og innbydende innpakning. Vi har god erfaring med Betonmast fra tidligere, og ser frem til et tett og godt samarbeide hvor de skal skape fremtiden for denne ærverdige eiendommen, sier Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling i Entra ASA.

Fornøyd konsernsjef

Konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast er godt fornøyd med avtalen;

– Betonmast Oslo har de senere år gjennomført flere store komplekse rehabiliteringsprosjekter, så denne jobben passer oss godt. Dette signalbygget ligger i en del av Oslo som er i en rivende utvikling, og vi ser frem til å bidra til en betydelig oppgradering av området.

Byggestart er satt til august 2021 med ferdigstillelse i andre kvartal 2023.