Prosjektdetaljer
KundeBraathen Eiendom
VirksomhetBetonmast Oslo
ProsjekttypeRehab
KontraktsformSamspillskontrakt
Kontraktssum472.5 MNOK
StatusPågående
Startdato17. juni 2019
Ferdig dato14. april 2021
KontaktOle-Bjørn Bakke

Rehabilitering av Dronning Eufemias gate 8 («DEG8»), det første bygget i Barcode. Prosjektet er en samspillskontrakt med en verdi på om lag 472,5 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet skal videreutvikles i en samspillsfase.

Bygget er fra 2007, og hovedmålsettingen med ombyggingen er å redusere energibruken vesentlig, bedre inneklimaet og transformere bygget til et fleksibelt flerbruker kontorbygg.

Samarbeid

I anbudsprosessen la kunden vekt på å finne en samarbeidspartner som deler de samme målsetninger om å bygge varig kvalitet, er løsningsorienterte, og evner å jobbe mot et felles mål.

Betonmast har lang og god erfaring med samarbeid og samspillsentrepriser. Samspill gir gode løsninger og lønnsomme prosjekter for både utbygger, entreprenør, andre samarbeidspartnere og ikke minst sluttbrukerne.

Bærekraft

På DEG8 går Betonmast, Braathen Eiendom og et tverrfaglig rådgiverteam sammen om å finne de beste løsningene for å oppnå effektive, bærekraftige mål. Dette omfatter blant annet muligheten for gjenbruk av materialer og digital byggeplasslogistikk som kan effektivisere byggeprosessen og samtidig sikre god HMS på prosjektet.

Les mer om prosjektet her