Nyheter Betonmast Oslo

Betonmast rehabiliterer Dronning Eufemias gate 8 i Barcode for Braathen Eiendom

12. juni 2019

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Braathen Eiendom om rehabilitering av Dronning Eufemias gate 8 («DEG8»), det første bygget i Barcode. Prosjektet er en samspillskontrakt med en verdi på om lag 300 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet skal videreutvikles i en samspillsfase.

Bygget er fra 2007, og hovedmålsettingen med ombyggingen er å redusere energibruken vesentlig, bedre inneklimaet og transformere bygget til et fleksibelt flerbruker kontorbygg.

Braathen Eiendom har i anbudsprosessen vært opptatt av å finne en samarbeidspartner som deler de samme målsetninger om å bygge varig kvalitet.

– Det har vært viktig for oss å finne samarbeidspartnere som er løsningsorienterte og ikke minst innehar gode evner til å jobbe mot et felles mål. Betonmast innehar disse egenskapene, og vi ser frem til en hensiktsmessig dialog mellom Betonmast som totalentreprenør og oss som byggherre i detaljeringsfasen, uttaler Jørgen Fremstad, prosjektsjef i Braathen Eiendom.

– Vi i Betonmast har lang og god erfaring med samarbeid og samspillsentrepriser. Vi har i flere prosjekter sett at det både gir gode løsninger og lønnsomme prosjekter for både utbygger, entreprenør, andre samarbeidspartnere og ikke minst sluttbrukerne, uttaler en fornøyd Rune A. Wiig, markedssjef i Betonmast Oslo.

Digital byggeplasslogistikk og gjenbruk av materialer

Sammen med Braathen Eiendom og et tverrfaglig rådgiverteam går Betonmast nå i gang med å finne de beste løsningene for å oppnå effektive, bærekraftige mål for bygget.

– Helt konkret ser vi nå på muligheter for gjenbruk av materialer, og samarbeid med mulige leverandører som har det samme fokuset på bærekraft, sier Wiig.

– Vi ser også på hvordan vi kan bruke digital byggeplasslogistikk for å effektivisere byggeprosessen, og samtidig sikre god HMS på prosjektet, forteller han.

– Jeg er stolt av våre dyktige medarbeidere, som atter en gang gjør en utmerket jobb med å få i land et svært spennende prosjekt med innovative løsninger, sier Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast.