Rehabilitering


Rehabilitering skiller seg klart fra nybyggprosjekter, og karakteriseres ofte av uforutsette forhold underveis i prosjektene. Samtidig byr rehabiliteringsprosjekter på uante muligheter til å ta vare på eldre byggs kvaliteter og særegenheter.

Betonmast har bred erfaring fra store og komplekse rehabiliteringsprosjekter. Vi utfører ombyggings- og tilbyggsentrepriser samt rehabilitering og skadeutbedring. Blant store rehabliteringsprosjekter er Tollgaarden, Dronning Eufemias gate 8 (DEG 8) i Oslo, og Gulskogen kjøpesenter i Drammen.

Vår evne til rask omstilling og det å kunne se muligheter der andre ser problemer, er avgjørende viktig for å sikre gode løsninger og fremdrift i rehabiliteringsprosjekter.

Ved rehabilitering er det viktig å kartlegge og avdekke de muligheter og utfordringer som finnes i eksisterende bygg. Skal man rive eller ikke rive? Forsterke? Gjennom tett dialog, grundige kalkyler og kost-nyttevurderinger, gir vi oppdragsgiveren best mulig beslutningsunderlag. Vi er opptatt av å redusere risiko, og med vår brede erfaring har vi gode forutsetninger for å avdekke uforutsette sider ved rehabiliteringsprosjektet.

Samtidig vet vi viktigheten av dialog og gjensidig respekt mellom alle deltakere i et rehabiliteringsprosjekt. Det er gjennom samspill vi best ivaretar eksisterende bygningsmasse.


 

There seem to be no vacancies right now.