Prosjektdetaljer
Kunde Entra ASA
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Rehab
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 500 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Q3 2021 - 2Q 2023
Kontakt Stine Aa. Pedersen

Totalrehabilitering av Tollgaarden i Schweigaards gate 15 i Oslo sentrum

Historisk bygg – bærekraftig totalrehabilitering

Schweigaards gate 15 har vært brukt av Tolletaten helt siden bygget sto ferdig i 1926 og fram til 2019. Signalbygget har blitt restaurert flere ganger gjennom årene og ulike deler er bygget om. Prosjektet har omfattet totalrehabilitering, antikvarisk ombygging og klargjøring av det historiske bygget for eier Entra ASA og nye leietakere.

Tollgaarden består av seks etasjer pluss loft og kjeller. Fra 2. etasje og oppover er bygget klargjort for kontorvirksomhet, mens 1. etasje er tilrettelagt for utadrettet virksomhet som bringer nytt liv på gateplan i denne delen av byen.

Bygget er sertifisert som BREEAM-NOR Very Good.

Se Entras sider om prosjektet.