Kontaktinformasjon

Jørgen Evensen

Stilling Konsernsjef
Virksomhet Betonmast
E-post jorgen.evensen@betonmast.no

(Født: 1971) Jørgen Evensen er tidligere grunder og konsernsjef i BetonmastHæhre.
Evensen er utdannet ingeniør. Jørgen Evensen eide per 15.10.2017 621.017 aksjer i BetonmastHæhre.