Næringsbygg


Vi i Betonmast bygger noen av landets flotteste næringsbygg. Prosjektspekteret vårt spenner fra Norges største hoteller til moderne kontorbygg med BREEAM-sertifisering.

I Betonmast er vi alltid opptatt av kundens behov og ønsker. Vi tilstreber en felles forståelse for prosjektet, slik at vi finner de beste løsningene. Lave driftskostnader, fleksible lokaler og riktig kvalitet er viktig ved næringsbygg. Vi kommer med forslag til rasjonelle, energibesparende løsninger, og foretar kost-nytteanalyser. Ved senere ombygging av for eksempel kontorlokaler, er fleksibilitet og forutsigbare ombyggingskostnader viktig. Vi har erfaringen som skal til for å finne de beste løsningene.


 

There seem to be no vacancies right now.