Betonmast Røsand vant prestisjetung klimapris

– Betonmast Røsand er et forbilde og gir et viktig bidrag til omstillingen til sirkulærøkonomi og frem mot lavutslippssamfunnet, sa statsforvalter Else-May Norderhus. For å motivere til klimaomstilling i Møre og Romsdal, deler Statsforvalteren årlig ut Klimasnuprisen. Prisen skal deles ut som påskjønning for særlig engasjement og resultat i arbeidet med klimavennlig omstilling i Møre […]


Bygger Trøndelags beste betongavdeling

Menn i verneutstyr, utendørs, byggeplass, byggekran, blå himmel

I 2021 besluttet Betonmast Trøndelag å bygge opp et eget betonglag. Ambisjonen var klar: Betonmast skulle ha Trøndelagsregionens beste betongavdeling. I følge faglig leder Tor Aadahl er selskapet på god vei. – Vi har allerede fått på plass 14 nye medarbeidere, og flere er på vei inn. Vi har signerte kontrakter per nå som gir […]


Utvider Edvard Munch VGS inn i Kunstindustrimuseet for Oslobygg KF

Prosjektet omfatter utvidelse av Edvard Munch VGS inn i arealene til det tidligere Kunstindustrimuseet, et fredet bygg fra 1903. Foto: Tove Lauluten 

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Oslobygg KF om utvidelse av Edvard Munch videregående skole (VGS) i Oslo. Kontrakten skal gjennomføres som en samspillsentreprise i to faser, der endelig kontraktssum forventes å ha en verdi på ca 500 MNOK ekskl. mva. Prosjektet omfatter utvidelse av Edvard Munch VGS inn i arealene til det tidligere Kunstindustrimuseet.  […]


Bygger leiligheter for Larvik Boligbyggelag

Illustrasjon boligblokk i 4 etasjer, balkong, blå himmel, hage

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Larvik Boligbyggelag om bygging av 25 leiligheter i prosjektet Syrinhagen i Larvik. Kontrakten er på om lag 79 millioner kroner, eksklusiv mva. De 25 leilighetene er fordelt over to bygg med felles p-kjeller, som bygges i ett byggetrinn. Syrinhagen ligger sentralt plassert i Torstvedt Hageby, 2,5 km nord for […]


Bygger bilforretning for Selmer Eiendom i Lier

Illustrasjon, lagerbygg, bilforretning, Røhne logo, biler ute og inne

Betonmast Buskerud-Vestfold har inngått avtale med Selmer Eiendom AS om ombygging av et næringsbygg på Lierstranda i Lier. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på cirka 139 millioner kroner, ekskl. mva. Fra lager til Ford-senter Det eksisterende lageret utenfor Drammen er på 12 500 BTA og skal huse RøhneSelmers fremtidige service- og logistikksenter for […]


Vant Byggenæringens klimapris 2022!

Premievinnere på scene, med plakett og blomst

Samarbeidsprosjektet «Sirkulær og miljøvennlig betong» der Betonmast er med, vant i kveld Byggenæringens klimapris for 2022. Sammen med AF Gruppen, Rimol Miljøpark og Betong Øst, har Betonmast vært med på å utvikle og ta i bruk en revolusjonerende miljøbetong basert på tilslag gjenvunnet av forurensede masser. Denne nyvinningen slo knock-out på alle konkurrentene, og gikk […]


Bygger leiligheter for Agnes Utvikling og Larvik Boligbyggelag i Stavern

Illustrasjon, boligbygg, leilighetsbygg, brygge, vann, kanal, molo, båter, sol, sky, blå himmel

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Agnes Utvikling og Larvik Boligbyggelag om bygging av ytterligere 41 leiligheter i prosjektet Sjøparken i Stavern. Kontrakten er på om lag 136 millioner kroner, eksklusiv mva. I en samspillsfase har Betonmast og Agnes Utvikling, arkitekt Mer Arkitektur og rådgivende ingeniører sammen jobbet med utviklingen av prosjektet. Totalentreprisekontrakten som nå […]


Rehabiliterer og utvider Mossehallen

Illustrasjon av svømmehall, trebjelker, vinduer, innendørs

Betonmast Østfold har signert kontrakt med Moss kommune for rehabilitering og utvidelse av Mossehallen i Moss. Anslått kontraktsverdi er på over 200 millioner kroner, eksklusiv mva. Rehabilitering og utvidelse Mossehallen ble bygget i starten på 70-tallet, og inneholder svømmehall og idrettshall. Kontrakten med Betonmast Østfold gjelder rehabilitering av eksisterende svømmehall, samt tilbygg med bl.a. nytt […]


Muligheter i et tøft marked

Bygg under oppføring, blå himmel, trær

På prosjekt Åsgård skole kom Betonmast Østfold skjevt ut med dårlige innkjøp i et vanskelig marked. Ved å fokusere på mulige løsninger og ved å snu alle stener, har imidlertid teamet lyktes med å bedre økonomien i prosjektet. – I ettertid er det lett å se at vi leverte anbud på verst tenkelig tidspunkt, sier […]


Fra avfall til ressurs – nå kommer miljøbetongen til Østlandet

Banebrytende teknologi og tankesett har gjort det mulig å introdusere en mer miljøvennlig betong. Nå gjør den sirkulære miljøbetongen sitt inntog på Østlandet med Betonmast Innlandet som første entreprenør til å ta den i bruk. Det var i fjor at AF Gruppen, Betong Øst og Betonmast Trøndelag gikk sammen for å utvikle og rulle ut […]