Nyheter Betonmast Østfold

Rehabiliterer Ås videregående skole for Viken fylkeskommune

29. april 2021

Betonmast Østfold har signert kontrakt med Viken fylkeskommune om rehabilitering av et bygg på Ås videregående skole. Prosjektet er en totalentreprise med en kontraktsverdi på om lag 60 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet omfatter rehabilitering av Bygg G, et frittliggende bygg fra 1976 på om lag 4 400 m2 BTA på Ås videregående skole. Bygget har to hovedetasjer, og en mesaninetasje med teknisk anlegg plassert midt i bygget. Det tekniske anlegget byttes ut og flyttes opp i en ny etasje på taket. Det skapes nå et åpent og samlende sosialt område med god takhøyde midt i bygget, der den tekniske messaninen tidligere førte til trange passasjer. Fasaden skal skiftes ut med ny kledning og nye vinduer, og etterisoleres.

Fokus på bærekraft

Prosjektet har fokus på bærekraft, og det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan. Byggeprosjektet gjennomføres som fossilfri byggeplass så langt det lar seg gjøre. Innvendige dører og trapper skal gjenbrukes, samt at det fokuseres på avfallshåndtering.Illustrasjon av skolebygg
Ved at det tekniske anlegget flyttes opp i en ny teknisk etasje på taket, frigjøres plass til et åpent og sosialt område sentralt i bygget til glede og nytte for elevene på skolen. Illustrasjon: LMR Arkitektur

Femte prosjektet sentralt i Ås

– Vi er svært fornøyde med å vinne dette oppdraget for Viken fylkeskommune, uttaler Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

– Det skjer mye spennende på Ås, og dette er det femte prosjektet vi har sentralt i Ås. Vi vant nettopp byggingen av Åsgård skole, samt at vi har prosjektet på Moer sykehjem for Ås kommune. Vi har også to prosjekter inne på NMBUs område på Ås. Nå gleder vi oss til å bidra til at også elevene på Ås videregående skole får gode og hensiktsmessige læringsarealer, avslutter Prangerød.

Illustrasjon av skolebygg fra 70-tallet
Dagens Bygg G på Ås videregående skole er fra 1976 og får gjennom rehabiliteringen et skikkelig løft, til glede for både elever og lærere på skolen. Illustrasjon: LMR Arkitektur

Illustrasjon øverst: LMR Arkitektur