Nyheter Samspill

Norges første stormsimulator

6. september 2023

RS Noatun, et nyskapende byggeprosjekt og et resultat av et vellykket samspill mellom Redningsselskapet og Betonmast Buskerud-Vestfold, tar bærekraft, energieffektivitet og innovasjon til nye høyder. I hjertet av dette prosjektet finner vi en helt unik stormsimulator, som aldri tidligere er blitt bygget i Norge.

Stormsimulatoren i RS Hallen, som er en del av RS Noatun, gir enestående muligheter for trening og simulering av krevende redningsoperasjoner. Øyvind Grødem, anleggsleder i Betonmast Buskerud-Vestfold, beskriver det som en arena hvor mulighetene er uendelige.

Fra høyre: Anleggsleder Øyvind Grødem og prosjektingeniør Eirik Ryvænge Larsen i Betonmast Buskerud-Vestfold, tar oss med på en befaring av RS Hallen.

 

– Med avanserte bølgesystemer, sprinkleranlegg og høyttalere kan simulatorrommet gjenskape heftige stormforhold på en realistisk måte, sier Grødem.

Bassengets dypeste del når ned til ca. 6 meter og gir plass til simulering av blant annet helikopterredninger. Denne revolusjonerende teknologien vil ikke bare styrke redningsmannskapenes ferdigheter, men også gi et verdifullt treningsmiljø for lokalt og regionalt næringsliv, lag og foreninger, fortsetter han.

Med avanserte bølgesystemer, sprinkleranlegg og høyttalere kan simulatorrommet i RS Hallen gjenskape heftige stormforhold på en realistisk måte. Illustrasjon: Haugen Zohar Arkitekter

Bærekraftige og innovative løsninger

Men RS Noatun handler ikke bare om den spektakulære stormsimulatoren. Et sterkt fokus på samspill med byggherre og arkitekt har resultert i innovative løsninger som skaper betydelige kostnadsbesparelser på prosjektet.

– Vi kom blant annet fram til gode løsninger for energisentralen i RS Hallen, som forsyner hele anlegget med energi fra 19 brønner. Dette gjør RS Noatun selvforsynt med energi på gode dager, noe som representerer en betydelig innovasjon innenfor energieffektivitet, legger anleggslederen til.

Opprinnelig var også planen å bygge RS Hallen ved hjelp av tradisjonelle stål- og sandwichelementer.

 

– Vi foreslo å bruke kortreist massivtre for å redusere transportavstander og klimaavtrykket ytterligere, samtidig som det skapte et bærekraftig og estetisk tiltalende byggemateriale som passet godt med de andre byggene på RS Noatun, forteller Grødem.

 

I tillegg bruker selskapet prefabrikkerte yttervegger og stendere inne i hallen, noe som reduserer avfallsmengden på grunn av minimalt kapp.

– Sammen med byggherren satte vi et mål om under 20 kg/m². Vi er svært tilfredse med å ha oppnådd en imponerende verdi på 10 kg/m², ekskludert pælekapp på RS Hallen, og totalt på alle tre byggene vil vi lande på 18 kg/ m², sier han.

Sparer nærmere 6 millioner kroner

I tillegg til multihallen med treningsbasseng, er et overnattingsbygg allerede ferdigstilt og overlevert samt at prosjektet er godt i gang med bygging av et nytt kontorbygg for Redningsselskapet.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Martin Fuhr Bolstad i Redningsselskapet er samarbeidet med Betonmast Buskerud-Vestfold enestående. Gjennom tett samspill og gjensidig tillit har prosjektteamet fått til imponerende resultater.

F. v.: Prosjektleder Arne Midtbø i Betonmast Buskerud-Vestfold, styreleder Tor Ove Nesset i Senor Innovation og kommunikasjonsdirektør Martin Fuhr Bolstad i Redningsselskapet.

 

– Et konkret eksempel er den betydelige kostnadsbesparelsen på hele 6 millioner kroner ved å endre opprinnelige plassering på to av byggene som følge av utfordrende grunnforhold. Ved å unngå omfattende graving, kalkstabilisering og spunting har vi ikke bare oppnådd økonomiske fordeler, men også redusert miljøpåvirkningen, sier Martin Fuhr Bolstad.

Prosjektleder Arne Midtbø i Betonmast Buskerud-Vestfold forklarer dette nærmere.

– Vi tok initiativ til å heve kontorbygget, og på RS Hallen ble det gjort større justeringer. Vi foreslo å flytte hallen lenger ned på tomten for å minimere utgravingen, men arkitekten kom med en enda bedre løsning knyttet til utforming av bygget. Resultatet var at svømmehallen ble plassert høyere enn idrettshallen, noe som reduserte mengden utgraving som var nødvendig.

– Samarbeidet med arkitekten er nok et utmerket eksempel på hvordan vi oppnår gode resultater gjennom samspill, sier Arne Midtbø.

Dette blir Redningsselskapets nye kontorbygg.

 

Overgår TEK17-kravene

Også miljøregnskapet bekrefter RS Noatuns eksepsjonelle bærekraftige praksis, som har resultert i betydelig lavere klimagassutslipp enn TEK17-kravet og referansebygg. Ifølge TEK17 viser beregningene at kontorbygget oppnår en imponerende reduksjon på 54 % i klimagassutslipp, overnattingsbygget viser 46 % lavere utslipp, og multihallen registrerer 43 % lavere utslipp sammenlignet med referansebygg. Alle tre byggene er i tillegg energimerke A.

– Vi er svært stolte av resultatene. Med de høye kostnadene i dagens energimarked forventer vi å ha spart prosjektet for betydelige beløp innen 10-15 år med miljøvennlige investeringer, avslutter Midtbø.

RS Noatun er et bevis på hva som kan oppnås gjennom samspill, innovasjon og et sterkt fokus på bærekraft. Samarbeidet mellom Redningsselskapet og Betonmast Buskerud-Vestfold har uten tvil skapt et miljøvennlig og kostnadseffektivt prosjekt.

Ifølge TEK17 oppnår kontorbygget alene 54 % reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med referansebygg.
Multihallen registrerer 43 % lavere utslipp sammenlignet med referansebygg.

 

Overnattingsbygget viser 46 % lavere utslipp.

 

 

 

Se flere prosjekter fra Betonmast Buskerud-Vestfold