Massivtre


Betonmast er en ledende aktør innen massivtre

Betonmast har vært tidlig ute med bygg i massivtre, fordi vi ønsker at vår byggeaktivitet skal gi minst mulig negativ påvirkning på lokalt og globalt miljø.

Vi har blant annet bygget skoler, idrettshall og barnehager med krysslaminert treverk, der deler av stål- og betongkonstruksjonene har blitt byttet ut med løsninger i tre.

Det er mange fordeler med massivtre i byggeprosjekter. En av de mest åpenbare er at trebygg gir lave klimagassutslipp. Massivtre er et miljømessig godt valg både for innemiljøet, utemiljøet og generell ressursbruk.


Vi foreslår løsninger med minst mulig miljøbelastning

I en rekke samspillsentrepriser har vi foreslått bruk av massivtre uten at det forelå planer om dette fra oppdragsgivers side. Dette henger sammen med vårt ønske om å foreslå mer miljøvennlige løsninger for våre samarbeidspartnere.

Prosjekter med bruk av massivtre:

Les mer om bruk av massivtre her. 

Betonmast skal bidra til miljøvennlige løsninger for våre oppdragsgivere. Vi jobber kontinuerlig med å ligge i forkant når nye miljøkrav stilles til bransjen. Dette gjør oss til en foretrukket samarbeidspartner for miljøprosjekter.