Betonmast Buskerud-Vestfold

Betonmast Buskerud-Vestfold er totalentreprenør, og oppfører alle type bygg som boliger, næringsbygg og handelsbygg.

Virksomheten ble startet opp i 2013. Til tross for at det er et forholdsvis nystartet selskap, har medarbeiderne lang fartstid i bransjen, og kjenner markedet i området godt. Ledelsen har omfattende ledererfaring fra entreprenørbransjen, og har ledet mange prosjekter opp gjennom årene med svært gode resultater.


Gjennomføring av oppdrag

Mange av prosjektene gjennomføres i samspillsentrepriser, andre som totalentrepriser. De fleste av prosjektene er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å imøtekomme alle involverte aktører i et prosjekt. Byggene skal alltid leve opp til kundens forventninger, både i form av kvalitet, tidsrammer og avtalt pris.


Kontaktinformasjon

Betonmast Buskerud-Vestfold

Besøksadresse

Horten Industripark, Bygg 24, 1 etg.
Nedre vei 8
3183 Horten

Postadresse

Horten Industripark, Bygg 24, 1 etg.
Nedre vei 8
3183 Horten

Telefon: +47 22 17 54 80

Org.nr.: 911 793 520

Fakturainformasjon


Betonmast Buskerud-Vestfold

Horten Industripark, Bygg 24, 1 etg.
Nedre vei 8
3183 Horten

+47 22 17 54 80