Betonmast Innlandet har signert kontrakt med Bane NOR Eiendom og Tema Eiendom om bygging av prosjektet Parkgata byggetrinn 2 og 3 på Gjøvik. Kontrakten er en totalentreprise, og kontraktssummen er på nær 350 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er svært fornøyde med å ha landet dette oppdraget, som er Betonmast Innlandets største prosjekt noen sinne. Det siste halve året har vi vært gjennom en produktiv samspillsfase der vi sammen har knadd prosjektet og kommet fram til gode og byggbare løsninger, sier Ståle Kværndal, daglig leder i Betonmast Innlandet.

Bærekraftig bygg

– Både eier og de største leietakerne i prosjektet, NAV og DNB, har vært opptatt av å realisere et bærekraftig bygg med høy kvalitet. Befaring på vårt miljøprosjekt Sverdrups gate 47 på Hamar bidro til inspirasjon. Sammen har vi hevet miljømålene for prosjektet i Parkgata ytterligere. Prosjektet planlegges nå gjennomført med den nest høyeste miljøstandarden, BREEAM-NOR Excellent etter v6.0, som et av de første byggene i vår region, tilføyer Kværndal.

Prosjektet omfatter oppføring av et næringsbygg bestående av to bygningskropper over en felles parkeringskjeller. Samlet areal er på 12 900 m2 BTA. De nye og moderne kontorbyggene ligger svært sentralt plassert nært Gjøviks tog- og busstasjon, og vil bidra positivt til byens utvikling.

– Vi i Betonmast Innlandet er godt kjent med Gjøvik-markedet gjennom mange tidligere prosjekter. Vi kjenner også Tema Eiendom godt fra før, blant annet gjennom byggingen av kontorbygget Ringveien 16, der vi også har våre kontorer. Det gleder oss å igjen samarbeide med Tema Eiendom, og bidra til å realisere et nytt stort næringsprosjekt som vil gi mange kontorplasser midt i Gjøvik, sier Kværndal.

Samfunnsansvar

– Tross noe usikkerhet i markedet, ser vi at det spesielt i Gjøvik-området er flere spennende prosjekter på gang. Som en stor aktør i byggebransjen er vi bevisst vårt samfunnsansvar. Vi vil som alltid benytte lokale underentreprenører så langt det er mulig. Dette prosjektet sikrer både våre egne medarbeidere og lokale bransjeaktører arbeid den nærmeste tiden, avslutter Kværndal.

Fornøyd konsernsjef

– Jeg vil gratulere medarbeiderne i Betonmast Innlandet med innsatsen, og for å ha signert deres største kontrakt til nå. I tillegg er det selvsagt gledelig at vi nok en gang skal samarbeide med Tema Eiendom. Dette blir et flott bygg, sier en fornøyd Peter Sandrup, konsernsjef i Betonmast.

Flaggskip

– Vi er glade for at denne store totalentreprisen nå er signert, og ser fram til et videre godt samarbeid med Betonmast Innlandet gjennom byggeperioden. Parkgata-prosjektet blir et flaggskip for oss på Gjøvik, både med tanke på miljøfokus, størrelse og den unike lokaliseringen midt mellom skysstasjonen og jernbanestasjonen, sier Stian Strand Molstadkroken på vegne av Bane NOR Eiendom og TEMA.

Byggestart for Parkgata 6 – 12 er høsten 2023, og kontorbygget vil stå ferdig våren 2025.

Visualisering, kontorbygg. blå himmel, parkeringsplass
Kontorbygget Parkgata på Gjøvik blir fremtidsrettet og bærekraftig, og sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent. Visualisering: Norconsult