Nyheter Massivtre

Nye Hov ungdomsskole sparer klimaet for 770 tonn CO2 årlig

7. februar 2023

Nord i Hønefoss, inne i skogen på en kolle med flott utsikt over byen, ligger nye Hov ungdomsskole og idrettshall på 6900 kvadratmeter. Prosjektet har energimerke A, er bygget etter prinsippene for BREEAM-NOR Very Good og vil spare klimaet for 770 tonn CO2 hvert år.

Et skolebygg har sjelden vært nærmere naturen. Prosjektet er organisert som fire paviljonger mot syd og sydvest, samlet rundt skolens sentrale fellesrom og med flerbrukshallen som anleggets rygg inn mot terrenget i nordøst. Når skolen åpnes 1. mars, skal den huse ca. 375 elever.

Tidlig involvering ga gode løsninger

– Vi startet utvikling av ungdomsskolen sommeren 2020, og har hatt et godt samspill med Ringerike kommune. Opprinnelig var det et «Design Built»-konkurranse der kommunen etterspurte et prosjekt uten fastlåste tegningsforslag. Vi valgte på egenhånd å utvikle prosjektet til et miljøprosjekt med de forutsetningene som lå i konkurransegrunnlaget. Miljøtiltakene vi fokuserte på omfatter CO2-reduksjon, energieffektivitet og BREEAM, sier prosjektleder Tommy Bloch Sommerseth i Betonmast Asker og Bærum.

– Vi fikk bidra med vår miljøkompetanse tidlig i prosessen, noe som førte til gode valg for hele prosjektet, fortsetter han.

Prosjektleder Tommy Bloch Sommerseth i Betonmast Asker og Bærum er stolt av de vellykkede miljøtiltakene på Hov ungdomsskole.

 

Bygget i massivtre

Fokuset har vært å spare unødvendig ressursbruk til materialproduksjon, transport til og på byggeplass og uttransport til avfallsselskap.

– Skolen er bygget i korreist, massivt tre fra Splitkon. Det er en norsk lokal treprodusent med produksjonslokaler kun 45 minutter unna prosjektet på Hov ungdomsskole. Betonmast har tidligere samarbeidet med Splitkon på blant annet SporX.

Prosjektlederen er ikke i tvil om at bevisst og strategisk avfallsreduksjon har gitt stor gevinst til miljøet og økonomien på prosjektet.

Hov ungdomsskole er bygget i kortreist massivtre og limtre for å blant annet redusere klimagassutslipp og sørge for mer miljøvennlige leveranser til byggeplassen.

 

–  Bæresystemet, tak og yttervegger ble levert som prefabrikkerte elementer med ferdige sammensatte knutepunkter slik at monteringen ble så effektiv som mulig. Vekten på massivtre er en brøkdel av betong, og det støver mindre. I tillegg er det tradisjonsrikt, helt naturlig og gir lavere CO2-utslipp, sier Tommy.

– Vi ble også enige med leverandørene om at de måtte ta med seg emballasjen, samt at isolasjon og gips ble levert til gjenvinning, fortsetter han.

– Vi er svært stolte av å ha oppnådd en sorteringsgrad på 94 prosent og kun 25 kg/m2 avfall totalt. Det er veldig bra for et skolebygg.

Les også: Bygger Hov ungdomsskole på Hønefoss

Innovativ energiløsning

Byggeplassen har vært fossilfri og prosjektet har benyttet seg av fjernvarme til oppvarmning og tørking for å fjerne risikoen for diesel-lekkasje og redusere energibruken på byggeplassen.

Tommy legger til at det er montert solcelleanlegg tilknyttet et eget energilagringssystem i bygget.

– Med optimal soltilførsel er det mulig å produsere ca. 140 KWh på det meste. Vi har beregnet at skolen og idrettshallen vil få dekket sitt energibehov med fjernvarme og solceller. I tillegg har skolen solavskjerming, kjøling, varme, rom- og klimasystem og adgangskontroll på alle dører.

Når skolen åpnes, får 375 elever og lærere en tipp-topp moderne skole, avslutter Tommy, og legger til at Hov ungdomsskole blir et viktig referanseprosjekt for Betonmast Asker og Bærum i fremtiden.

Ved Hov ungdomsskole er det valgt moderne energi- og miljøløsninger.

 

 

Les mer om Hov ungdomsskole her.

Les også om prosjektet på bygg.no