Nyheter Betonmast Ringerike

Bygger Hov ungdomsskole på Hønefoss

8. april 2021

Betonmast Ringerike har signert kontrakt med Ringerike kommune om bygging av Hov ungdomsskole på Hønefoss, etter samspillfase siden sommeren 2020. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 225 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet omfatter nybygg av skole og idrettshall på totalt om lag 8 000 kvadratmeter. Skolen vil bli bygget som fire paviljonger, hver på to etasjer, kretsende rundt et felles skoletorg. Prosjektet har et sterkt miljøfokus, og det jobbes etter de samme prinsippene som ved BREEAM-NOR Very Good. Bygningene vil bli oppført i massivtre.

– På Hov ungdomsskole har vi satt oss mål om å utnytte lokale ressurser, redusere ressursbruken i byggefasen, samt sørge for effektiv energistyring og lavt energiforbruk. Samtidig har vi satt helse i fokus blant annet ved å utnytte treverkets innemiljøegenskaper, forteller Eskil Thorkildsen, daglig leder i Betonmast Ringerike.

Les også: Nye Hov ungdomsskole sparer miljøet for 770 tonn CO2 årlig

– Nå gleder vi oss til å komme i gang med byggingen, slik at 375 ungdommer får en topp moderne skole å gå til, avslutter Thorkildsen.

– Ringerike kommune er en ambisiøs byggherre som satser på skole. Dette blir den andre skolen vi bygger for kommunen på kort tid, og etter en konstruktiv samspillsfase ser vi frem til å nå gå i gang med prosjektet. Jeg er stolt av våre dyktige medarbeidere, som nok en gang viser at de har god kompetanse på samspillsprosjekter og skolebygg, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

Betonmast Ringerike overleverte Ullerål barneskole til Hønefoss kommune i 2020. Hov ungdomsskole er nærmeste nabo til Ullerål, og vil komplettere tilbudet til barn og ungdom i skolekretsen. Les mer om Ullerål barneskole i artikkel på bygg.no her. 

Oppstart av Hov Ungdomsskole er omgående med ferdigstillelse første kvartal 2023.

Illustrasjon av foaje på skole
Hov ungdomsskole bygges i massivtre. Helse settes i fokus blant annet ved å utnytte treverkets innemiljøegenskaper. Illustrasjon: CADMAN / L2 Arkitekter