Nyheter Betonmast Ringerike

Betonmast valgt som totalentreprenør for Hov ungdomsskole på Hønefoss

18. juni 2020

Betonmast Ringerike er av Ringerike kommune valgt som totalentreprenør for nye Hov ungdomsskole på Hønefoss. Prosjektet omfatter nybygg av skole og idrettshall på totalt 8 000 kvadratmeter.

Prosjektet, som er delt i to faser, skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Utviklingsfasen starter opp umiddelbart, etterfulgt av en fase to med detaljprosjektering og bygging. Gjennomføring av fase 2 er betinget av politisk godkjenning. Antatt kontraktsvolum basert på løsningsforslaget som nå ligger til grunn er om lag 228 millioner kroner, ekskl. mva.

– Jeg er både stolt og ydmyk over den tilliten Ringerike kommune igjen viser Betonmast. Nå ser vi frem til å forvalte denne tilliten på aller beste vis, og bidra til at 375 ungdommer får en topp moderne skole å gå til, sier Philip van de Velde, daglig leder i Betonmast Ringerike.

Betonmast Ringerike overleverte nylig Ullerål barneskole til kommunen. Hov ungdomsskole er nærmeste nabo til Ullerål, og vil komplettere tilbudet til barn og ungdom i skolekretsen.

– Vi ser frem til å samarbeide med Betonmast om dette prosjektet. Vi har gode erfaringer med Betonmast fra nybyggingen av Ullerål skole som nettopp er overlevert, sier avdelingsleder for utbygging i Ringerike kommune, Nina Solli.

Ringerike kommune gjennomfører et omfattende investeringsprogram for å fornye og modernisere tjenestene. Hov ungdomsskole blir det tredje store skoleprosjektet som gjennomføres i Hønefoss, sier Solli.

– Vi legger stor vekt på at entreprenører som velges etterlever våre krav og forventinger til fremdrift, kvalitet og økonomi. I tillegg har vi høye miljøambisjoner for dette prosjektet, sier Nina Solli.

Høye miljøambisjoner

Hov ungdomsskole vil bli bygget som fire paviljonger, hver på to etasjer, kretsende rundt skolens hjerte; et felles skoletorg. Skolen, som skal bygges i tre, skal klassifiseres BREEAM NOR Very Good.

– Når skogbrukskommunen Ringerike ønsker et skolebygg i tre, åpner det for gode valg der lokal skog, lokal arbeidskraft, lokal verdensledende treproduksjon, og lokal innovativ spisskompetanse gir begrepet bærekraft innhold. Lokal tilknytning bygger identitet og kanskje også litt stolthet for de mange som skal lære og leve i skolebygget, sier Philip van de Velde.

– På Hov skal vi utnytte lokale ressurser, redusere ressursbruken i byggefasen og sørge for effektiv energistyring og lavt energiforbruk. Samtidig har vi satt helse i fokus blant annet ved å utnytte treverkets innemiljøegenskaper, tilføyer van de Velde.

Lære av skolebygget

Ringerike kommune har ønsket at byggets energibruk skal simuleres via en dataterminal. Betonmast Ringerike har tatt dette et stykke videre i løsningsforslaget ved å synliggjøre byggets tekniske anlegg bak glassvegger. Dermed legges det til rette for elevenes forståelse av tekniske anlegg.

–  Vår visjon er at selve skolebygget skal være et læremiddel. Vi håper å pirre nysgjerrigheten for håndverk, teknologi og de mer akademiske tilnærminger til drift av bygget. Vi vil synliggjøre sammenheng mellom fysiologiske behov, helse, trivsel og miljøvern og åpne for aktiv og praktisk læring. Miljøvern er sterkt knyttet til vår forståelse og evne til å utnytte teknologi. Skolen skal være et bidrag til slik forståelse, sier Philip van de Velde.

Hov ungdomsskole skal etter planen stå ferdig sommeren 2022.

Foto av kvinne og mann ved signering av kontrakt

– Vi har gode erfaringer med Betonmast fra nybyggingen av Ullerål skole som nettopp er overlevert, sier Nina Solli, avdelingsleder for utbygging i Ringerike kommune. Her fra signering av fase 1, sammen med Philip van de Velde, daglig leder i Betonmast Ringerike.

Illustrasjon av foaje på skole Illustrasjon av trebygg i skogkanten