Prosjekt: Hov ungdomsskole

Prosjektdetaljer
Kunde Ringerike kommune
Adresse Hovsmarkveien 14, 3515 Hønefoss
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 228 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Sommer 2020 - sommer 2022
Kontakt Eskil Thorkildsen

Prosjektet omfatter nybygg av skole og idrettshall på totalt 8 000 kvadratmeter.

Prosjektet er delt i to faser, og skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Utviklingsfasen starter opp sommeren 2020, etterfulgt av fase 2 med detaljprosjektering og bygging. Gjennomføring av fase 2 er betinget av politisk godkjenning. Antatt kontraktsvolum basert på løsningsforslaget per juni 2020 er om lag 228 millioner kroner, ekskl. mva.

Hov ungdomsskole skal romme 375 elever, og vil bli bygget som fire paviljonger, hver på to etasjer, kretsende rundt skolens hjerte; et felles skoletorg.

Bærekraft med høye miljøambisjoner og lokale ressurser

Skoleprosjektet har høye miljøambisjoner, og skal blant annet bygges i lokalt produsert massivtre og klassifiseres som BREEAM NOR Very Good.

Les nyhet om kontrakten her. 

Lære av skolebygget

Byggets tekniske anlegg skal synliggjøres bak glassvegger. Visjonen er at selve skolebygget skal være et læremiddel, legge til rette for elevenes forståelse av tekniske anlegg, og pirre nysgjerrigheten for håndverk, teknologi og de mer akademiske tilnærminger til drift av bygget. Slik synliggjøres sammenhengen mellom fysiologiske behov, helse, trivsel og miljøvern og gjennom aktiv og praktisk læring.

Ullerål skole – nærmeste nabo

Betonmast Ringerike overleverte Ullerål barneskole til samme kommune våren 2020. Hov ungdomsskole er nærmeste nabo til Ullerål, og vil komplettere tilbudet til barn og ungdom i skolekretsen. Les prosjektartikkel om Ullerål skole på bygg.no. 

Illustrasjon av foaje på skole Illustrasjon av trebygg i skogkanten