Prosjekt: Hov ungdomsskole

Prosjektdetaljer
Kunde Ringerike kommune
Adresse Hovsmarkveien 14, 3515 Hønefoss
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 228 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Sommer 2020 - vinter 2023
Kontakt Eskil Thorkildsen

Nybygg av skole og idrettshall på totalt 8 000 kvadratmeter.

Prosjektet er delt i to faser, og er gjennomført som en samspillsentreprise. Utviklingsfasen startet opp sommeren 2020, etterfulgt av fase 2 med detaljprosjektering og bygging. Kontraktsvolum basert på løsningsforslaget per juni 2020 er om lag 228 millioner kroner, ekskl. mva.

Hov ungdomsskole skal romme 375 elever, og er bygget som fire paviljonger, hver på to etasjer, kretsende rundt skolens hjerte; et felles skoletorg.

Bærekraft med høye miljøambisjoner og lokale ressurser

Skoleprosjektet har hatt høyt miljøfokus, og er blant annet bygget i lokalt produsert massivtre og bygget i henhold til BREEAM NOR Very Good.

Les nyhet om kontrakten her. 

Lære av skolebygget

Byggets tekniske anlegg er synliggjort bak glassvegger. Visjonen er at selve skolebygget skal være et læremiddel, og legge til rette for elevenes forståelse av tekniske anlegg, og pirre nysgjerrigheten for håndverk, teknologi og de mer akademiske tilnærminger til drift av bygget. Slik synliggjøres sammenhengen mellom fysiologiske behov, helse, trivsel og miljøvern og gjennom aktiv og praktisk læring.

Ullerål skole – nærmeste nabo

Betonmast Ringerike overleverte Ullerål barneskole til samme kommune våren 2020. Hov ungdomsskole er nærmeste nabo til Ullerål, og kompletterer tilbudet til barn og ungdom i skolekretsen. Les prosjektartikkel om Ullerål skole på bygg.no. 

Illustrasjon av foaje på skole Illustrasjon av trebygg i skogkanten

 

Les mer om prosjektet på bygg.no